Kontaktpersoner för kompetensutveckling

Notis · 2013-08-23

Automation Regions ESF-projekt Automationskompetens (ARKEN) är inne i slutfasen. Arvet efter projektet är en kompetensportal för Automation Regions alla medlemsföretag. För att företagen ska kunna dra nytta av de tjänster och funktioner som portalen kommer att erbjuda, söker vi nu minst en kontaktperson på varje medlemsföretag med ansvar för kompetensutveckling (till exempel HR-ansvariga, avdelnings- eller linjechefer etcetera). Anmäl dig och ditt företag på kompetens@automationregion.com om du vill vara kontakten in till ert företag och därmed erhålla information om portalen och de erbjudanden som Automation Regions företag kommer att få genom den.

Portalen är ännu i uppbyggnadsskedet, så det finns fortfarande möjlighet att påverka både innehåll och funktion. På Automation Summit den 5-6 september berättar representanter från ARKEN mer om projektet och om kompetensportalen. För frågor kontakta gärna Gertrud Fager på gertrud.fager@automationregion.com eller telefon 021-15 17 04.