Kraftig ökning av industriell IT och automation i Sverige

Artikel · 2015-10-30

Kartläggning av industriell IT och automation i Sverige

Omsättningen inom industriell IT och automation i Sverige uppgår till över 70 miljarder kronor, det visar en kartläggning som har utförts på uppdrag av Automation Region och det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) i samarbete med SICS Swedish ICT och Stockholm Business Region. En rejäl ökning i jämförelse med den förra rapporten från år 2009 – då beräknades omsättningen till 50 miljarder kronor.

– Kartläggningen visar att automationsindustrin blir allt viktigare i Mälardalsregionen. Allt pekar också på en fortsatt positiv utveckling eftersom samhällets samtliga sektorer står inför ökad automatisering och digitalisering, säger Mikael Klintberg, processledare på Automation Region.

Den aktuella rapporten följer upp och förstärker den kartläggning som genomfördes år 2009. Omsättningen inom industriell IT och automation i Sverige har beräknats med hjälp offentliga uppgifter från ett stort antal svenska företags årsredovisningar (2013). Det statistiska underlaget har även kompletterats med telefonintervjuer och uppgifter på företagens hemsidor.

Enligt studien uppgick omsättningen inom industriell IT och automation under 2013 till cirka 72 miljarder kronor. Baserat på placering av huvudkontor – utan hänsyn till arbetsställe, var försäljning sker eller var tjänster utförs etcetera – står Mälardalsregionen för nästan 70 procent av den redovisade omsättningen.

– Resultatet är en bekräftelse på att den industri som PiiA arbetar för är fortsatt mycket stark och viktig för Sverige. Det är en industri som i olika samarbeten över landet kan ta tillvara på digitaliseringens nya spännande möjligheter och därmed fortsätta utvecklas, säger Anders OE Johansson, programchef för PiiA.

De branscher som förefaller stå för störst del av omsättningen inom industriell IT och automation är tillverkning och industri med 43 procent, partihandel med 31 procent samt teknisk konsultverksamhet med 10 procent. Resultatet av kartläggningen ska fungera som ett underlag för riktade insatser med målet att stärka industriell IT och automation inom samtliga branscher.

– Automation och IT integrerar allt tydligare och det öppnar möjligheter för branschöverskridande samarbeten. Utvecklingen är mycket positiv och underlättar vårt arbete med att attrahera duktiga människor, investeringar och nya företag till Sverige, säger Torbjörn Bengtsson, projektledare på Stockholm Business Region.

Kartläggningen har utförts av Louise Fridholm, Peter Hansen och Johannes Leo, samtliga studenter vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik på Mälardalens högskola. Curt-Åke Sundholm, som genomförde motsvarande mätning år 2009, har varit handledare för studenterna. Projektet har genomförts med deltagande av en expertgrupp med representanter från Automation Region, Processindustriell IT och Automation (PiiA), SICS Swedish ICT samt Blue Institute.

Rapporten kommer att presenteras vid IT-forum den 11 november i Sandviken samt vid Automation Regions kommande frukostmöten, den 3 november i Västerås och den 10 november i Stockholm.

Mer information om undersökningen

Mikael Klintberg, mikael.klintberg@automationregion.com eller 021-10 70 13
Anders OE Johansson, anders.oe.johansson@sics.se eller 070-562 52 50