Kreativ övning om implementering av AI

Notis · 2018-04-30

Do-tanken faciliterades av Cecilia Hyrén från RISE.

Vinnova utreder just nu hur industrin kan ta till sig artificiell intelligens på bästa sätt. Automation Region medverkar i Vinnovas utredningsarbete och den 27 april genomfördes en do-tank där denna angelägna utmaning diskuterades.

Do-tanken inleddes med två presentationer kring hur ABB arbetar med AI. Lena Stridsman och Jeton Aliu föreläste. Sedan delades de drygt 30 deltagarna in i grupper och startade en idégenerering under ledning av Cecilia Hyrén, RISE.

– I gruppövningen börjar vi med att blicka framåt för att försöka skapa en bild av framtidens industri och samhälle, berättar Cecilia Hyrén. Sedan hoppar vi tillbaka till nutid och identifierar kritiska utmaningar. När vi verkligen förstår ett problem så är det också lättare att se lösningen.

Gruppdiskussionerna utmynnade i flera konkreta förslag på insatser som kan få fart på implementeringen av AI inom industrin.
I gruppernas presentationer noterades bland annat en idé om att starta ett coachningsprogram baserat på Produktionslyftets struktur och arbetsmetoder – ett AI-lyft!

I gruppernas presentationer noterades bland annat en idé om att starta ett coachnings­program baserat på Produktionslyftets struktur. Ett "AI-lyft" där kunskap om AI och digitalisering kan föras ut till små och medelstora företag på ett kraftfullt och strukturerat sätt. Andra idéer var AI-forum för projekt och en statlig AI-pool för gemensam kunskaps- och datadelning.

MDH-studenterna Jenny Ahlén och Frida Nilsson var på plats vid do-tanken för att observera gruppdynamik.

Under do-tanken genomförde också Jenny Ahlén och Frida Nilsson, studenter på Innovations­programmet på Mälardalens högskola, en observationsstudie med fokus på gruppdynamik. I juni presenterar de sina slutsatser i examensarbetet "Att nätverka med värdeskapande perspektiv och systemtänk".

Gruppdiskussionerna utmynnade i flera konkreta idéer och förslag som Automation Region nu tar vidare till Vinnova. Stort tack till alla som medverkade!