Krönika: "Till regeringen: IndTech stärker svensk konkurrenskraft"

Notis · 2022-10-11

Svensk industri står inför en digital transformation som kommer kräva omfattande investeringar under de närmaste åren. I en krönika hos edig.nu pekar Automation Regions processledare, Catarina Berglund ut fyra områden där politiken måste ta sitt ansvar för en konkurrenskraftig svensk industri.

Läs krönikan hos edig →