Kunskapsspridning och möte med branschen på Elmia Automation

Notis · 2024-05-21

Den 14-17 maj var Automation Region i Jönköping för att möta automationsbranschen, sprida kunskap och bygga nya relationer på Elmia Automation. Det blev en fullmatad vecka där vi bland annat ansvarade för ett omfattande seminarieprogram och diskuterade utvecklingsmöjligheter med företag i Automationscentralen.

Tillsammans med våra samarbetspartner Robotdalen, MITC och Visual Sweden arrangerade vi precis som tidigare år konceptet Automationscentralen. Med expertis inom en stor bredd av olika teknikområden erbjöd vi vägledning för företag som vill investera i automatisering och robotisering.

Stämningen på topp i Automationscentralen – från vänster Louise Brolin, Växjö Linnaeus Science Park, Peter Westerdahl, Visual Sweden, Anna Bird, MITC, Gustav Eriksson, Visual Sweden, Peter Barkenskiöld, Automation Region, roboten ”Hällbert” från Robotdalen, Åsa Nordin, Robotdalen, Petra Ärlsjö, Automation Region, Daniel Boqvist, Automation Region och Torbjörn Backman, Robotdalen.

Genom ett samarbete med mässarrangören ansvarade Automation Region för ett seminarieprogram inom automatisering. Presentationerna lyfte bland annat möjligheter med ny teknik, till exempel vad gäller AI-stöd och simulering för att optimera produktionssekvenser och minska energiförbrukningen i robotceller.

Micael Amandusson från KUKA Nordic beskrev hur driften, och särskilt energikostnaden, uppgår till 40 procent av livscykelkostnaden för en industrirobot. Kuka erbjuder ett simuleringsvertyg med AI-stöd där layouten i en robotcell kan testas och justeras för att optimera energiförbrukningen.
Susanne Timsjö från ABB Robotics berättade bland annat om utvecklingen av ABB:s Robot Studio, där AI används för att spara energi och förenkla programmeringen. Det gör att fler företag har möjlighet att robotisera.
På stora scenen medverkade Automations Regions Daniel Boqvist med en presentation om potentiella risker som följer med tekniska framsteg. Han betonade vikten av att identifiera sina egna sårbarheter och samarbeta med andra (till exempel inom ett nätverk som Automation Region) för att dela best practice och hantera utmaningar tillsammans.
Peter Westerdahl från Linköpings universitet och Visual Sweden presenterade ett antal case från projektet Visual Lift (där vi på Automation Region är engagerade). Han beskrev bland annat hur spelmotorer börjar användas allt mer i industriella tillämpningar – och även anpassas för att möta industrins behov, till exempel med bättre stöd för att importera cad-modeller.