Kurs i programvaruteknik söker projektidéer

Notis · 2017-09-29

En av grupperna på Programvaruteknik vid MDH; Fernando César de Almeida, Fredrik Wiberg, Fredrik Rydh, Alexandra Hengl, Arensa Prasta, Chaimaa Ben Tahayekt

Kursen Programvaruteknik 2: Projekt grupparbete vid Mälardalens högskol,a som leds av Jan Carlson, professor i datavetenskap, söker projektidéer. Kanske finns det något som Automation Regions medlemsföretag skulle behöva ha hjälp att utveckla? Studenterna har inte automationsbakgrund, men man kan ändå tänka sig att det finns lämpliga mjukvaruutmaningar, till exempel att bygga ett webbgränssnitt för att visualisera/övervaka/konfigurera ett automationssystem på avstånd.

Projektarbetet görs i grupper om 6-8 studenter, med en klient och en uppgift "så realistisk som möjligt". Klienterna är inte ansvariga för att övervaka studenterna, bara för att presentera vad de vill göra och diskutera planer och tidiga resultat ur det perspektivet. Klienterna bör vara tillgängliga för den första interaktionen under början av kursen (6-17 november), och därefter är kontakterna vanligtvis mer sporadiska.

Det är inget problem om du inte vet exakt vad du vill ha. Snarare tvärtom, eftersom studenterna får en realistisk erfarenhet av att formulera kraven tillsammans med kunden. Projektarbetet ska dock täcka hela processen från krav till design och implementering, så ett projekt kan inte bara vara att undersöka ett problem eller föreslå möjliga lösningar. Erfarenheten från tidigare år är också att det ska vara lätt att snabbt förstå den övergripande tanken, så att alla elever i grupperna kan bidra till de tidiga kraven för att ringa in problemet. Specifika fördjupade kunskaper adresseras på en detaljerad nivå senare.

Som inspiration exempel på de projekt som erbjöds tidigare år:

För närvarande efterlyses projektförslag, och i slutet av oktober görs ett första urval av ett antal projekt som ska presenteras för studenterna. Då, baserat på antalet studenter och vilka projekt de registrerar som de är intresserade av, bestäms vi vilka grupper och vilka projekt som ska drivas i år. Kursen börjar den 6 november och den sista presentationen är 10 januari.

Om du har några idéer som kan passa, mejla en liten beskrivning före 13 oktober till Jan Carlson, jan.carlson@mdh.se.