Kvalitet: Testning och täckning!

Notis · 2011-10-31

Automation Regions medlemsföretag AddQ bjuder in till ett kostnadsfritt frukostseminarium den 16 november mellan 07:30-09:00. I många fall används test för att påtala brister i en produkt, vilket kan leda till åtgärder som syftar till att höja produktens kvalitet. I andra fall används test för att skapa en bild av produktens kvalitet, vilket är viktigt att veta bland annat vid leverans- och driftsättningsbeslut.

I det senare fallet strävar man efter att mäta produktens kvalitet med så god precision som möjligt, något som visar sig lättare sagt än gjort. Detta seminarium diskuterar begreppet kvalitet och visar hur det går att hitta framkomliga vägar för att mäta och åskådliggöra kvaliteten hos en produkt via testning. Bland annat diskuteras för- och nackdelar mellan olika former av testtäckning. Seminariet hålls i Kopparlunden, Västerås, Hörsalen Kopparlundsvägen 14. Anmäl dig på www.addq.se/seminarier (klicka på ”Västerås”).