Kvantdatorer revolutionerar industrin

Notis · 2022-10-11

Den 23 augusti kopplade vi upp oss mot USA för att prata om hur kvantdatorer kan skapa nytta och inom bara några få år revolutionera industrin. Enligt experter är det nu som det avgörs vilka länder och aktörer som positionerar sig inom kvantberäkning. Den som vill ha del av kakan bör med andra ord agera nu.

Väldigt förenklat så använder kvantdatorer kvantmekanik för att utföra flera beräkningar samtidigt. För generella matematiska beräkningar är de inte snabbare än vanliga datorer men när beräkningen kan utnyttja kvantmekaniska egenskaper som till exempel superposition och sammanflätning så är de överlägsna. Utvecklingen inom kvantberäkning går snabbt och potentialen bedöms vara mycket stor.

Tack vare nya system för beräkning och lagring kan kvantalgoritmer och kretsar utvecklas och testas allt snabbare. Företag som Nvidia, Google och IBM ligger tillsammans med ett antal stora universitet i framkant. Rådet till företag och organisationer som vill verka inom området är enkelt – nu eller aldrig!

I Silicon Valley har investeringarna i startupbolag inom kvantberäkning rusat. Områden som energi och kraftnät, produktion, logistik och life science bedöms inom bara några år vara beroende av den nya tekniken.

Vid Automation Regions webbinarium den 23 augusti hölls två kortare föredrag om kvantberäkning inom industriella tillämpningar och därefter följde en paneldiskussion.

Här är experternas insikter topp tre:

  • För 20 år sedan kunde vi inte förutse hur vi idag kan nyttja kraften i en klassisk dator. Nu kan vi inte ens gissa hur en kvantdator kan användas år 2035. Potentialen är större än vår fantasi.
  • Vi vet inte säkert vad som kommer att hända inom kvantberäkning, men vi vet att vi kommer kunna lösa problem som vi inte har kunnat lösa tidigare.
  • Kvantdatorer kan både hjälpa och stjälpa. Vi måste vara väl förberedda och utveckla robusta system redan nu.

Se webbinariet igen