Kvinnor i teknikbranschen samlas under #teknisktfel

Artikel · 2017-11-30

Under hashtaggen #teknisktfel har 1139 kvinnor slutit upp för att uppmärksamma sexuella trakasserier i den svenska teknikbranschen. Många har delat med sig av händelser i samband med sin yrkesutövning.

Personer i många olika yrkeskategorier har höjt rösten och protesterat mot sexuella trakasserier på sina arbetsplatser i samband med #metoo. Skådespelare har till exempel samlats under uppropet #tystnadtagning, artister och musiker under #närmusikentystnar, sångare under #visjungerut, inom politiken under #imaktenskorridorer, jurister under #medvilkenrätt, journalister under #deadline, inom facken under #inteförhandlingsbart, kvinnor inom idrotten under #timeout, elever under #tystiklassen, dansare under #tystdansa, anställda i Svenska kyrkan under #vardeljus, räddningstjänst under #larmetgår, akademiker under #akademiupproret, psykologer under "Om ni berättar lyssnar vi", kvinnor i byggbranschen under #sistaspikenikistan och lärare under #ickegodkänt. I uppropet #utanskyddsnät vittnar några av samhällets mest utsatta flickor och kvinnor – prostituerade, drogberoende och kriminella – om grovt sexualiserat våld. Berättelser från fler branscher tillkommer varje dag.

Den enorma mängd vittnesmål om sexuella trakasserier och sexism under hashtaggen #metoo är ett tungt bevis på att sexuella övergrepp mot kvinnor inte är enskilda händelser utan ett mönster, en struktur som finns inom alla branscher.

I gruppen Teknikkvinnor på Facebook tas bland annat Acando, ett av Automation Regions medlemsföretag, upp som exempel på företag som hanterat #metoo och problematiken med trakasserier och övergrepp på ett mycket bra sätt. I den interna informationen sägs bland annat:

”Men vi är en stor arbetsplats, och vi ska inte lura oss själva. Sexuella övertramp görs överallt, även där man minst anar det. Vi ska inte tro vi är annorlunda - men vi ska kämpa för att bli annorlunda!”

Anna Ohlsson, marknads- och kommunikationschef på Acando berättar att responsen har varit positiv och kampanjen har fått spridning i sociala medier.

- Många medarbetare har uttryckt stolthet över att ledningen på ett rakt och tydligt sätt tagit ställning i den här frågan.

Acando har 1200 anställda och arbetsplatser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Borlänge. Budskapet har tagits fram i samverkan med personal och ledning och spridits genom intranät, på skärmar, i fredagsmejl och på personalmöten.

- Vi har jobbat med jämställdhetsfrågan länge på olika sätt och vi har en tydlig code of conduct, men vi kan ju aldrig vara säkra på att det löser alla problem på individnivå. Egentligen är budskapen vi gått ut med inte nya, men det är alltid bra med ett förtydligande och en påminnelse för att säkerställa att alla känner att man vågar lyfta eventuella problem.

Följande initiativ har Acando tagit i samband med kampanjen:

  • Tydlig kommunikation i alla interna kanaler med ett enkelt budskap och tydliga löften. Syftet är att stötta dem som på något sätt blivit utsatta och samtidigt påminna om företagets syn på mångfald och alla medarbetares lika värde och möjligheter.
  • Dialog i alla ledningsforum om hur företaget ska agera.
  • Utbildning av chefer.

Läs Acandos budskap

Automation Region anser självklart att våra arbetsplatser ska vara inkluderande och att alla medarbetare ska behandlas med lika värde.