Labba dig till nya affärsmöjligheter

Artikel · 2018-12-20

DigiCORE är en efterlängtad labbmiljö där företag, offentliga organisationer och akademi kan samverka och testa idéer för att gemensamt stärka den digitala transformationen. Den 6 december invigdes labbet hos RISE SICS i Västerås med över 100 nyfikna personer på plats.

DigiCORE är både en fysisk och digital labbmiljö som består av ett kontrollrum, VR- och AR-teknik, möjlighet till visualisering på stora skärmar samt mjukvaror för bearbetning av data med mera. Här finns möjligheten att ta del av tekniker, kompetenser och arbetssätt som kan hjälpa organisationer att snabba på utvecklingsprocesser. Bakom DigiCORE står RISE SICS Västerås, ett antal forskningsprojekt samt Automation Region. Syftet med labbmiljön är att stödja utvecklingen i regionen och den kommer att utvecklas kontinuerligt för att möta framtida behov.

– Satsningen på DigiCORE ligger helt i linje med den målsättning som Västerås stad har för sitt näringslivsarbete, säger Eva Lilja, näringslivsdirektör och vd för Västerås Marknad och Näringsliv AB. Vi vill bidra till ett starkt företagande med högt kunskapsinnehåll och en innovativ förmåga. Det är så häftigt att vi får till denna satsning här.

Panelsamtal med Anders Aabakken, ABB FACTS, Eva Lilja, Västerås Marknad och Näringsliv AB, Christer Alzén, Region Västmanland, Catarina Berglund, Automation Region, samt Helena Jerregård, RISE SICS i Västerås.

För Automation Region representerar DigiCORE ett viktigt utvecklingssteg genom att en konkret labbmiljö nu integreras i innovationsmiljön. Dessutom utgör labbet en konkret plattform i det viktiga samarbetet med RISE SICS.

– Labbet finns i en öppen miljö och det är framtidssäkrat eftersom det kan anpassas till nya behov, säger Anders Aabakken, Manager Global Engineering på ABB FACTS samt ordförande för Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp. Det erbjuder viktiga förutsättningar för att skapa nya projekt och dessutom en fantastisk möjlighet till lärande för regionens aktörer.

Larisa Rizvanovic, senior forskare på RISE SICS, i labbets kontrollrumsmiljö.

DigiCORE erbjuder förutsättningar för produkttester, nya samarbeten och affärsmöjligheter. Labbet kan exempelvis användas för omvärldsbevakning och kunskapsutveckling genom dataanalyser och utvärderingar av tekniker som AR, VR och AI. Ett projekt som presenterades under invigningen är ”Smart Automation Living Lab for Process Industry Implementation” (SALLPI). Det ska nu implementeras som en komponent i DigiCORE.

– Genom SALLPI vill vi förkorta tiden från idé till produkt inom processindustrin, där aktörerna i regel är försiktiga med att investera i lösningar som inte har testats i en verklig miljö, säger Larisa Rizvanovic, senior forskare på RISE SICS. Vi erbjuder en sammanhållen och integrerad plattform för testning av innovationer, produkter och system. Målet är att öka organisationers produktivitet, effektivitet och konkurrenskraft.

Vilka behov har ni inom er organisation?

Söker du inspiration och vill undersöka vilka möjligheter som finns så kan du boka ett besök på DigiCORE. Har du ett redan identifierat behov så erbjuds bland annat en konceptualiseringsworkshop. För dig som önskar fördjupning inom ett särskilt område kan DigiCORE tillhandahålla expertstöd.

Mer information om DigiCORE och kontaktuppgifter
Boka en guidad visning i labbet