Långsiktig samverkan gynnar näringslivet

Notis · 2020-04-30

Över hela landet drivs innovationsmiljöer med uppdraget att verka för ökad samverkan mellan forskare, näringsliv och industri. Genom mötesplatser och olika aktiviteter bidrar innovationsmiljöerna till accelererad tillväxt hos våra svenska bolag. Projektet Fast Lane for industry, FL4i, ska arbeta för ökad konkurrenskraft hos företag och andra aktörer genom starkare samverkan mellan innovationsmiljöer i Östra Mellansverige. Under våren startas en pilot med stöd av Regionerna i Östergötland, Västmanland, Södermanland och Örebro län.

– Innovationsmiljöerna är mycket drivna och har många bra erbjudande, säger Pia Lindström, COO på Innovative Materials Arena (IMA), som är en av initiativtagarna till projektet. För företagen kan det vara svårt att orientera och prioritera bland alla erbjudanden. Genom att bistå varandra växer vi tillsammans som storregion och kan på ett bättre sätt bidra till det nationella arbetet för stärkt innovationskraft.

Samverkansaktiviteter i innovationssystemet, workshop om den smarta staden på Automation Summit 2019 med Pia Lindström som moderator.

Projektparterna Innovative Materials Arena, Alfred Nobel Science Park, Mälardalen Industrial Technology Center och Automation Region ser FL4i-piloten som en möjlighet att tydliggöra det verkliga värdet i respektive miljö. Både internt mellan innovationsmiljöerna, samt externt mot de bolag och andra intressenter som är kopplade till respektive nätverk.

– I den industriella transformationen blir nätverkande mellan företag, akademi och organisationer allt viktigare för att företagen ska kunna ställa om, säger Catarina Berglund, processledare på Automation Region. Om vi kan förtydliga våra erbjudanden och spetskompetenser och paketera dem på ett tydligt sätt möjliggör vi spridning mellan innovationsmiljöerna och skapar nytta i hela kedjan.

Pilotprojektet startar i mars och pågår fram till september och det lägger grunden för det fortsatta arbetet med att implementera och skala upp metoden på fler miljöer inom innovationsstödsystemet.