Långsiktigt bygger vi vidare på automation

Ledare · Jerker Delsing • Professor Luleå Tekniska Universitet • Styrelseledamot ProcessIT.EU · 2011-01-27


Jerker Delsing
Professor Luleå
Tekniska Universitet
Styrelseledamot
ProcessIT.EU

Sverige har en unik industrikompetens och kultur kring industriella system och automation av dessa. Denna förmåga börjar nu bli en strategisk tillgång för Europa. Detta har vi byggt genom en lång historia som industrination. Vi har byggt en stark industrination på våra råvaror och en fantastisk förmåga att uppfinna, utveckla och kommersialisera tekniska system som till exempel förädlar våra råvaror. Här kan vi peka på skogs- och gruvindustrins framgångar under över 100 års tid. En avgörande komponent i denna framgångsresa har varit att automatisera våra processer och produktion. På detta sätt har Sverige utvecklat en industrikultur med automation i högsätet. Det är få om några länder i världen som har en lika stark industrikultur inom automationsområdet.

Jag skulle som sagt vilja gå så långt att den svenska industri- och automationskompetensen är på väg att bli en strategisk tillgång för Europa. I flera sammanhang är detta redan accepterat på det europeiska planet. Ett sådant exempel är skapandet av ProcessIT.EU som ett Europeiska Center of Innovation Excellens kring automation för processindustrier. Just nu leder Sverige utvecklingen av ProcessIT.EU i nära samarbete med Finland, Tyskland, Polen och Österrike inom ramen för Artemis.

Sverige har här en unik möjlighet att utveckla vårt ledarskap inom ett för Europa strategiskt viktigt område. Den svenska möjligheten att bygga ett starkt europeiskt ledarskap inom automationsområdet bygger på samarbete. Dels inom Sverige mellan ett större antal svenska aktörer industriella, såväl som akademiska och samhälleliga aktörer, dels genom att bjuda upp till samarbeten med motsvarande aktörer i andra europeiska länder som exempelvis Finland, Tyskland, Polen och Österrike.

Ett exempel på ett på ett sådant framgångsrikt samarbete inom ProcessIT.EU finns inom området ”System of Systems”. Här har 17 parter – däribland Automation Region – nu tagit sats för att påverka och bygga Europas R&D-satsningar inom System of Systems kring processautomation. För att lyckas långsiktigt behöver vi bygga vidare på denna utveckling av samarbete och fokusering som nu sker mellan industri, akademi och samhället inom området ProcessIT.

Jerker Delsing • Professor Luleå Tekniska Universitet • Styrelseledamot ProcessIT.EU