Länka till Automation Region från er hemsida!

Notis · 2009-03-30

Visa att ni är aktiva inom automationsbranschens företagskluster! Instruktioner finns under fliken ”Press” på vår hemsida. För att se ett exempel på hur det kan se ut, gå in på www.prevas.se (klicka på ”Industrisystem”). Har du några funderingar så kontakta bjorn.stenvall@automationregion.com.