Lean, PLM och Innovation i samverkan

Notis · 2011-05-31

Den 12 maj genomfördes konferensen Konkurrenskraft 2011 på Rica Talk Hotel i Älvsjö. Lean och PLM kan vid en första anblick tyckas vara två helt olika sätt att hantera liknande problem på. Vid en djupare analys finns det däremot många möjligheter för de båda områdena att influera och stärka varandra. I PLM-världen läggs stort fokus på att hantera och kontrollera informationsflöden. Rätt information i rätt tid och i rätt format. Lean å andra sidan handlar mycket om att hantera och underlätta beslut med ledorden visuellt, enkelt och lättillgängligt.

– Det känns riktigt bra efter sjätte upplagan av Konkurrenskraft. Både PLM, Lean och Innovation passar det svenska synsättet; att åstadkomma mycket med små resurser men ändå att ständigt ”sikta högre” i värdekedjan med ett helhetstänk. Att förena tre riktigt heta filosofier i en och samma konferens bäddar för nyskapande idéer, säger konferensens projektledare Maria Härdig.

Första punkt på Konkurrenskraft var genomgång av undersökningen ”GE Global Innovation barometer 2011”. Tusen ”Senior Business Executives” i tolv länder har intervjuats av General Electric i frågor om Innovation. De är på hög position inom företagen och samtliga är direkt involverade i respektive företags innovationsprocess. Inställningen till innovation är massivt positiv, berättade Eystein Aspesletten, CEO för GE Energy i Norden (se bild).

– På senare år har innovation blivit synonymt med framtidstro. 95 % av de svarande företagen anser att innovation är den viktigaste hävstången för att ekonomin i landet ska bli mer konkurrenskraftig.

Framförallt svenskar förefaller vara pragmatiker när det gäller innovation.

– Inställningen är affärsinriktad och drivs av en vetenskaplig syn på vad innovation är och vad den kan åstadkomma för samhället.

Eftermiddagen bjöd på några riktiga höjdpunkter med fördjupande workshops inom Lean, PLM och Innovation. Inom Lean leddes fördjupningen av Per Ola Post som har arbetat 17 år på Scania och 7 år på BT/Toyota Material Handling, bland annat som chef över produktionsutveckling.

– Många som försöker arbeta enligt Lean-principer börjar med att optimera värdeflödet innan en stabil grund finns, menade Per Ola. Inget Lean-tempel kan dock byggas på lös grund.

Konferensen erbjöd utmärkta möjligheter till personliga möten och affärsbringande kontakter. Det är viktigt att lyfta fram samverkan i arrangemanget; möjligheten att ta del av goda exempel både engagerar och inspirerar.

– Vi är stolta över att ha sammanfört en så stor skara kompetenta föreläsare och deltagare, avslutar Maria Härdig.

Arrangörer av Konkurrenskraft 2011 var Tekniska Mässan och Eurostep i samarbete med Produktionslyftet, KTHs Lean-centrum och Automation Region.