Ledarskapsutbildning inom ARKEN

Notis · 2012-09-28

Björn Medin från LövuddenAkademien deltog som gästföreläsare vid frukostmötet den 4/9 där han berättade om vikten av att leda med hjärta och förstånd. Björn gav en snabb insikt i vad som motiverar grupper och individer – intressant och inspirerande till mer kunskap. I slutet av oktober planeras en ledarskapsutbildning inom ramen för ARKEN. Mer vet nina.von.krusenstierna@automationregion.com.