Branschträff automation

Notis · 2014-02-11

Fredagen den 7 februari arrangerade Etablering Västerås och Västerås Stad en branschträff med fokus på automation. Automation Regions medlemmar var inbjudna för att ge sin syn på hur företagsklimatet i Västerås kan utvecklas framöver. 

Flera centrala frågor diskuterades under mötet och mycket kretsade kring att företagen har svårt att hitta rätt kompetens. En åsikt som framfördes var att Västerås bör satsa på relevanta teknikutbildningar och jobba med aktiviteter som attraherar barn och unga och bygger teknikintresse redan i tidig ålder. Här kan Expectrum, som slår upp portarna i augusti, spela en viktig roll och knyta samman staden, skolan och näringslivet.

En annan utmaning består i att attrahera kompetens från andra städer och andra länder. Företagen efterlyste attraktiva miljöer och boendemöjligheter som ett komplement till de spännande jobbmöjligheterna som erbjuds. Det är också viktigt att få tillbaka nyutexaminerade studenter som har flyttat till en annan stad för att plugga.

Deltagarna var mycket nöjda med förmiddagens övning och arbetet går nu vidare inom både Västerås Stad och Etablering Västerås samt hos företagen. Nästa steg är ett nytt ett möte som kommer att genomföras den 11 juni – håll utkik efter inbjudan!