Ledtidsförkortning med Volvo och YourFlow

Notis · 2015-12-31

Frukostmöte om ledtidsförkortning med Volvo och YourFlow

Kan produktionskostnaderna minskas med hjälp av kortare ledtider? Ja, Volvo i Köping har verkligen lyckats med det – och metoden är lika användbar i mindre företag. Det fick vi lära oss vid ett intressant frukostmöte i Stockholm den 8 december. Fredrik Lundberg från Volvo Group Trucks Operations i Köping och Ulf Larsson från YourFlow berättade om ett enkelt, billigt och kraftfullt tillvägagångssätt för att drastiskt sänka produktionskostnaderna genom ledtidsförkortning.

Genom små förändringar i processer och arbetssätt som sällan kräver investeringar och som involverar alla i verksamheten har Volvo halverat ledtiden genom sin montering, en bedrift som bland annat har belönats med Svenska Monteringspriset 2013. Sedan dess har de också uppnått motsvarande framgångar med kraftigt sänkta ledtider på sin bearbetningslinje. Hur går det då till?

– Första steget är att göra en problemformulering och en kravspecifikation, säger Ulf Larsson. Vi lägger ofta för lite fokus på ledtid och att jobba nära sin egen värdekedja. Det handlar om att ändra fokus från beläggningsgrad till fokus på flöde.

– Sedan vi började 2007 har vi fördubblat antal växellådor per montör och också fått tre gånger högre produktionsvolym per kvadratmeter verkstadsyta, tillägger Fredrik Lundberg. Och en viktig faktor som leder till framgången är att skapa en teamkänsla där alla är delaktiga och förstår sina roller.

Metoden att jobba med ledtidsförkortning fungerar med samma goda resultat oavsett bransch och storlek på företag. Den kan också användas vid nyetableringar för att designa en ny fabrikslokal så att den passar optimalt för den planerade verksamheten.

För mer information, kontakta Gunnart Iggendal, gunnar.iggendal@automationregion.com.