Lyckad premiär för Automation Academy!

Notis · 2009-02-26

Torsdagen den 29 januari gick startskottet för Automation Regions nya seminarieserie Automation Academy med 21 deltagare på plats i Automation Center. Syftet med dessa träffar är dels att presentera relevant forskning och koppla forskningen till praktisk verksamhet, dels att skapa intresse för företagen att medverka i olika forskningsprojekt.
Vid det första seminariet presenterade doktoranden Stefan Johnson resultat från sin licentiatavhandling.

Stefan är industridoktorand, vilket innebär att han är anställd av ett företag (Level 21 Management AB) och bedriver sin forskarutbildning på högskolan. Finansieringen av Stefans tjänst utgår från sju olika företag (ABB Corporate Research, ABB Process Automation, ABB Robotics, Bombardier PPC, Combitech Ericsson och Saab Avitronics). Det är en kreativ lösning som resulterat i goda samarbeten och möjligheter för många företag att ta del av och medverka till Stefans forskning.

Seminariet inleddes med att Stefans huvudhandledare Christer Norström, professor i datavetenskap och prorektor på Mälardalens högskola, gav sin syn på olika trender inom produktutveckling utifrån ett globalt perspektiv. Christer menar att Sveriges möjligheter att konkurrera med låglöneländer som exempelvis Indien och Kina ligger i att behålla beställarkompetensen och utnyttja de möjligheter som ges i och med den snabba framväxten av globala, webbaserade nätverk.

Därefter berättade Lars-Olof Gustafsson, Head of Ericsson OffShore Development Sites, om Ericssons olika strategier ur ett historiskt perspektiv men med fokus på dagsläget. Ericsson har sedan ett antal år tillbaka outsourcat delar av sin verksamhet till Ryssland och till Tata i Indien, vilket har visat sig väldigt framgångsrikt. För att samarbeten ska fungera måste det finnas en vinna/vinna-situation. Ericsson har också olika samarbeten med högskolan, där bland annat en del av Ericssons 3G-verksamhet finns i högskolans lokaler.Härfår studenter göra exjobb, vilket också ger en vinna/vinna-situation; studenterna får spännande och relevanta exjobb och Ericsson får tillgång till ett bra rekryteringsunderlag. Dessutom har Ericsson i samarbete med Tata ett TopTalent-program, där studenter rekryteras från Indien med hjälp av Tata och utbildas här i Sverige på Mälardalens högskola.

Stefan Johnson presenteraderesultat från sin licentiatavhandling ”Vad är effektivitet och hur mäts effektivitet inom komplex produktutveckling?”Ett företags förmåga att kunna utveckla nya produkter på ett effektivt sätt är en förutsättning för att vara framgångsrik på en konkurrensutsatt global marknad. Men hur mäts utvecklingseffektivitet?

Med resultaten från fallstudier i fem företag har två konceptuella verktyg utvecklats. Det första verktyget, PMEX, handlar om hur de mätetal som finns idag kan utvärderas. Detta har gjorts genom att utveckla ett verktyg med viktiga framgångsfaktorer som en dimension och tiden för när mätningen görs som den andra dimensionen. Genom att använda PMEX kan de mätetal som används överblickas, dels i form av vad som mäts men också när mätningar görs. På så sätt går det att utifrån detta verktyg diskutera hur dagens mätsystem kan förbättras.

Det finns två dimensioner på effektivitet som brukar benämnas inre och yttre effektivitet. Yttre effektivitet handlar om att göra rätt saker medan inre effektivitet handlar om att göra saker på rätt sätt. Osäkerhet är också något som karakteriserar produktutveckling eftersom det är någonting nytt som ska skapas. Utvecklingseffektivitet i denna avhandling handlar om att kunna hantera och diskutera osäkerhet, inre och yttre effektivitet. För att underlätta diskussioner om utvecklingseffektivitet på detta sätt har ett verktyg utvecklats som kallas PDOPM.

Premiären för Automation Academy avslutades med en öl och macka, där både föreläsare och deltagare kunde mingla och på ett avslappnat sätt fortsätta diskussionerna.