Lyckad start för Automation Regions Stockholmssatsning

Notis · 2012-03-29


Nöjd arrangör; Raymond Fernström, Gunnar Iggendal och Hans Reich

Den 15 mars samlades ett 30-tal automationsintresserade från både leverantörer och kundföretag till Automation Regions första frukostmöte på Stockholmsmässan i Älvsjö. Det blev en riktigt bra rivstart för klustrets aktiviteter i östra delen av Mälardalen där dagens tema – ”Lean och automation för effektiv produktion” – fick åhörarna att delta med stort engagemang och massor av frågor både under mötet och i eftersnacket.

Efter en kort inledning och presentation av Automation Region, programgruppen och vår satsning i Stockholmsregionen var det dags för ”Lean-gurun” Hans Reich från Produktionslyftet och Chalmers Professional Education att guida åhörarna in i Lean-världen. Varför det är viktigt att tänka Lean, vad Lean är och hur vi kan vi tillväga var några av frågetecknen som Hans rätade ut på sitt självklara och övertygande sätt.

För att ytterligare understryka Lean-filosofins förträfflighet hade Hans med sig ”sanningsvittnet” Raymond Fernström, vd på Tebex Cable Assemblies i Norrtälje, som lika engagerat berättade om deras Lean-resa. Tebex är ett av företagen i satsningen Produktionslyftet och här fick åhörarna verkligheten tydligt serverad från de inledande motgångarna och fallgroparna i starten till det lyckade och lönsamma Lean-företag de är idag.

Efter mötet hördes flera positiva kommentarer; många fick upp ögonen för värdet av både Lean och automation och såg fördelarna med att vara med i Automation Region för att få inspiration och nya kontakter. Nu fortsätter vi vår satsning i Stockholm med ytterligare några övergripande automationsteman som belyser trender, förklarar olika typer av automation och varför det är bra att automatisera. Mer information har gunnar.iggendal@automationregion.com.