Lyckade automationsprojekt – mer än programmering och elkonstruktion

Ledare · Per André • Lennart Sundell • John Adam Zamore · 2012-08-31

För att lyckas med automationsprojekt behöver vi integratörer och konsulter ta ett ansvar som sträcker sig utanför elkonstruktion och programmering. Våra kunder har inte tid och möjlighet att själva göra allt det förarbete som krävs för att ta fram en genomarbetad specifikation för projektet. De lever under tuffare och tuffare effektiviseringskrav och i en mer och mer komplex omvärld som projektet ska anpassas till.

Integratörer och konsulter förväntas sätta in projektet i ett sammanhang och göra de ställningstaganden som behövs för att projektet ska balanseras mot alla krav. Det räcker inte med att vara en fena på ett visst styrsystem och veta exakt hur du ska programmera varje del i projektet. Vi måste också veta hur kundens verklighet ser ut. Vilken konkurrens är de utsatta för? Hur ser omvärlden ut? Vilka miljökrav ställs på anläggningen? Hur kan vi säkerställa att lagar och förordningar följs vid installationen? Detta gör att vi måste ta ett större ansvar och ett större scope i projekten än tidigare. Vi måste sätta oss in i kundens situation och gå in i ett partnerskap med kunden snarare än i en traditionell kund/leverantörs-relation.

Även andra kompetenser måste tas in i projekten än ”bara” styrsystemskompetens. Det krävs HSE-experter för säkra anläggningar, HFE experter för att anläggningen ska ha minsta möjliga påverkan från mänsklig faktor och miljöexperter för att minimera anläggningens miljöpåverkan samt riskfolk för att se över projektrisker och andra risker som kan uppstå. Även kompetens från andra teknikområden måste knytas till projekten, exempelvis IT eller mekanisk konstruktion, för att få en helhetssyn på anläggningen.

Framöver kommer våra kunder att behöva en partner som tar ett utökat ansvar, snarare än en traditionell leverantör. Vi behöver en helikoptervy på anläggningen samtidigt som vi är experter på styrsystem och elkonstruktion för att hjälpa vår industri till lyckade projekt och framgångsrika anläggningar. Integratörer och konsulter kan inte längre ”bara” vara styrsystemsexperter, utan en komplett projektpartner med alla de kompetenser som krävs för att genomföra hela projektet är det som våra kunder behöver.

Per André • Försäljningschef ÅF-Industry AB
Lennart Sundell • Försäljningschef ÅF-Industry AB, BA East
John Adam Zamore • Affärsområdeschef, ÅF-Industry AB, BA East