Lyckas med dina affärer i Danmark

Notis · 2018-05-29

Den danska marknaden har stor potential för svenska företag och utgör idag Sveriges femte största exportland. Den geografiska närheten gör att landet är ett bra första ex-portland för många små- och medelstora företag. Språk och kultur är närliggande och det krävs relativt små resurser för att utvärdera marknaden samt starta försäljning i jäm-förelse med marknader längre bort.

Syftet med seminariet är att få en ökad kunskap om affärsmöjligheter, kulturella skillnader och vad man ska tänka på för att lyckas i Danmark. Seminariet kommer även belysa eventuella hinder vid etablering och vad man bör tänka på när/om man ger sig in på den danska marknaden.

Läs mer och anmäl dig senast den 6 juni