Lyckat Automation Expo på Seco Tools i Fagersta

Notis · 2013-10-31

Den 24 oktober hölls Automation Expo i Fagersta hos värden Seco Tools AB i Fagersta. Med 110 deltagare var succén given och dagens största problem var att smörgåsarna tog slut … Platsen för dagen var Seco Tools hörsal och Training Center där de 13 utställande företag och en ständig ström av besökare fick lokalen att bubbla av aktivitet under hela expot.

Vid utställarnas bord knöts nya kontakter, tidigare relationer återupptogs och affärsuppslag uppstod. Den enda gången tystnaden lade sig var under föredraget av Jonny Ågren, Seco Tools chef för pulver-, pressning- och slipavdelningen. Han presenterade företaget och gick specifikt in på de svårigheter och utmaningar de ser i den dagliga verksamheten. Både besökare och utställare såg mycket nöjda ut när de lämnade Fagersta på eftermiddagen. Automation Region sänder ut ett stort tack till besökare, utställare och värdföretaget Seco Tools!