Lyckat för Automation Region på Scanautomatic

Notis · 2010-11-05

I oktober arrangerades för första gången branschmässorna Scanautomatic och Processteknik parallellt på Svenska Mässan i Göteborg. Automation Region bidrog med flera talare i programmet och presenterade också verksamheten och medlemsföretagen i en egen monter. Intresset från mässbesökarna var stort och vi knöt många intressanta kontakter som kan resultera i nya medlemmar och spännande samarbeten.


Automation Regions styrelseordförande Erik Oja och processledare Helena Jerregård höll en uppskattad presentation från stora scenen under överinseende av moderator Erik Blix.

Automation Region arrangerade också ett kvällsarrangemang tillsammans med ABB och en handfull av deras kundföretag. Kvällen inleddes med en rundtur i chartrad museispårvagn och avslutades med en trevlig middag på Långedrags Värdshus. Sammantaget är vi mycket nöjda med vår medverkan vid Scanautomatic och Processteknik. Mässan var relevant för verksamheten och för våra medlemsföretag och vi initierade flera nya samarbeten med stor potential. Nu siktar vi på att även vara med 2012, när mässan arrangeras nästa gång. Då är ambitionen att växla upp vår medverkan ytterligare, bland annat genom att ställa ut i en större monter, tillsammans med de medlemsföretag som visar intresse för detta.

Nedan finns bilder från Automation Regions egen samt flera av medlemsföretagens montrar på Scanautomatic 26-28 oktober.