Lyckat Automationsnäste i mars

Notis · 2012-03-29

Den 13 mars genomfördes det andra Automationsnästet med en frågeställning från Timo Tirkkonen från Addiva Enginering. För att kompensera bort den reaktiva effekten i privata bostäder kan kondensatorbatterier kopplas in.

Frågan är hur många storlekar av kompensationsutrusningar som behövs för att täcka in 50-80 procent av hushållen. Tanken är att det är fasta lättmonterade storlekar som tar grundlasten i hushållen och betalar sig inom två till tre år. Timo var mycket nöjd med diskussionerna och Automation Region går nu vidare med en förstudie som görs av Mälardalens högskola. Mer vet christer.gerdtman@motioncontrol.se.