Lyckat projekt om framtidens fordonskomponenter

Artikel · 2017-08-31

Claes Nelsson

– Jag rekommenderar företag att hålla sig uppdaterade på utlysningar hos VINNOVA, PiiA och Automation Region. Där finns möjlighet att söka stöd för produktutveckling, säger Claes Nelsson på Termisk Systemteknik, en av parterna i det lyckade projektet PressSense.

Presshärdning av lättmetaller är en viktig process för framtidens fordons- och flygindustri, men processen är än så länge svår att styra och kvalitetskontrollera. Ett lyckat samarbete mellan olika aktörer - företag, akademi och samhälle, ledde till att projektet PressSense med hjälp av teoretiska beräkningar, simuleringar och praktiska experiment har kunnat undersöka hur ett sådant kontrollsystem kan utvecklas.

– Genom ett tips från Automation Region kom vi i kontakt med PiiA (Processindustriell IT och Automation) och kunde starta ett förstudieprojekt. Det ledde till att VINNOVA beviljade oss ett stöd på 500 000 kronor. Stödet möjliggjorde undersökningar på ett djupare plan än vi annars hade kunnat göra. Vi har gjort prover både i labb och i verklig miljö, säger Claes Nelsson.

Termografi handlar om värmekameror för temperaturmätning. Där den vanliga kameran känner av mörker och ljus kan värmekameran känna av temperaturer. Inom industrin används värmekameror till processtyrning, produktions- och kvalitetskontroll, övervakning, felsökning med mera. Den industriella tillämpningen av värmekameror har ökat explosionsartat.

I projektet PressSense har de tre parterna Termisk Systemteknik, Högskolan i Väst och företaget AP&T undersökt vilka sensorer som kan användas för mäta temperatur och kvalitet  under varmformning av komponenter till personbilsindustrin. Komponenter som värms, pressas, kyls och härdas i samma moment. Delar till dagens elbilar ska vara lätta och ha en mindre massa, men samtidigt klara de höga säkerhetskrav som ställs. De förutsättningarna gör att aluminium är ett intressant material men det skapar samtidigt nya utmaningar. Aluminium är svårare att mäta eftersom det har en högreflekterande yta, en annan emissivitet, än stålplåt.

– Projektet var givande och gav parterna viktig kunskap som både AP&T och Termisk Systemteknik använder i sin produktutveckling. Vi arbetar vidare med den kunskap som projektet gett oss, men nu med egna medel. Det beror på att vi har ett högre tempo och en tidplan vi måste hålla. Vi är bland de världsledande på vårt område men behöver utvecklas för att möta konkurrensen och försvara våra positioner.

Läs mer om projektet på VINNOVA:s hemsida