”Make the most of your energy”

Ledare · Anders Mårtensson • Vice President, Industry • Styrelseledamot Automation Region • Schneider Electric Sweden · 2012-10-31

När vi nu har klivit över tröskeln till en framtid där energin inte längre är billig, utan något som måste hushållas med, är det många krafter som måste samverka. Vi har förstått att vårt sätt att använda vår tillgängliga energi på ett klokt sätt påverkar vår planet. Vi behöver tänka i banor som ”Make the most of your energy”, där industrin har en viktig påverkan. Enklast är att minska på energiuttaget, vilket naturligtvis är väldigt viktigt. Men det är minst lika viktigt att ständigt arbeta med att lägga den energi vi har till förfogande på rätt saker och att få ut så mycket som möjligt av den energi vi använder.

Som världen ser ut, och med tanken om det ständigt utvecklande samhället, finns både en vilja och ett behov av att finna nya lösningar för att förenkla och förbättra vardagen. Vår strävan måste vara att skapa ett mer energihållbart samhälle, där våra framtida lösningar bidrar på ett positivt sätt. Ett exempel är att med hjälp av solens energi kunna erbjuda rent vatten i områden utan tillförlitlig kraftförsörjning; ett bra exempel där industriella tillämpningar skapar bättre levnadsförutsättningar på ett energieffektivt och hållbart sätt.

Förr i världen var ingenjören en hjälte som gjorde stora maskiner som lok och atlantångare – märkvärdiga kreationer som syntes. Även idag är ingenjören en hjälte som med sin innovationskraft skapar ständiga förbättringar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi inom industrin måste aktivt söka efter dessa nya hjältar redan i unga år, något som Automation Region tagit fasta på.

När dessa nya hjältar går ut skolan måste vi kunna erbjuda dynamiska arbetsplatser där innovationskraften hålls vid liv och samtidigt skapa en bra balans mellan arbete och fritid. Om vi sedan är duktiga på att samarbeta med utbildningsväsendet, och om samhället i övrigt kan visa på alla de möjligheter som finns inom vårt arbetsfält, kan vi komma långt. I detta gränsland tror jag att Automation Region kan bidra på ett konstruktivt sätt. Jag är därför väldigt stolt över att få vara en aktiv del av detta arbete; industriella tillämpningar är en viktig kugge i att forma vårt framtida samhälle och Automation Region är ett smörjmedel.

Anders Mårtensson • Vice President, Industry • Styrelseledamot Automation Region Schneider Electric Sweden