Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

Kapacitetsplanering

· 13 januari 2023

Med kompetensbrist och ett stort rekryteringsbehov har kapacitetsplanering inom både vården och industrin blivit alltmer avgörande. I ett unikt projekt möts de två vitt skilda branscherna i en workshopserie för att utbyta erfarenheter och lära från varandra. Jämförs vården med …

Läs mer
Internationaliseringsarbete Triple I och iHubs Sweden

Internationaliseringsarbete Triple I och iHubs Sweden

· 13 juli 2022

Uppdraget syftar till en nationell kraftsamling för ökat deltagande i europeiska projekt för innovationsaktörer i Sverige. Projektet har två övergripande mål baserade på nationella strategier: 1) att utveckla arbetssätt nationella och internationella satsningar och resurser. 2) att utforska hur regionala …

Läs mer

Materialbrist inom vården

· 8 december 2020

Tillsammans med aktörer i nätverket startade Automation Region under våren 2020 produktion av skyddsutrustning för hälso- och sjukvården, som drabbades av materialbrist i pandemins inledningsfas. Automation Region tilldelades ett samverkansansvar för Region Västmanland, där uppdraget var att identifiera företag som …

Läs mer

Robotlyftet

· 23 juni 2020

Projektet ska stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom öka beställarkompetensen och ge stöd kring investeringar i automationsteknik och robotar. Robotlyftet består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk.

Läs mer

DigiCore

· 18 juni 2020

Labbet DigiCORE är en fysisk och digital miljö som innehåller teknik, kompetenser och arbetssätt som en organisation kan tänkas behöva för att genomföra en holistisk och hållbar digital omställning. Labbet erbjuder allt från inspirationspaket och öppna workshops till skräddarsydda utbildningspaket …

Läs mer

Integration av MathLab och MicroController XC05ix

· 20 maj 2020

Syftet är att integrera olika verktyg inom PLC-systemet för att förenkla användargränssnittet och öka intelligensen i processtyrningen. Projektet bidrar till att göra avancerad teknik tillgänglig för processingenjörer utan specialkunskaper samtidigt som tiden mellan forskning och kommersialisering reduceras.

Läs mer

Prognosstyrd värmereglering

· 20 maj 2020

Projektet utvärderar möjligheterna att reglera värmen i fastigheter baserat på lokala väderdata och prognoser. En prototyp har installerats på en värmeanläggning i en fastighet i Borlänge och den har varit i drift i drygt ett år. Nästa steg är att …

Läs mer
Visa samtliga