Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

AI-nod Silicon Valley

· 18 augusti 2023

Projektet ska etablera en nationell AI-nod med syfte att främja samarbeten mellan svenska och Silicon Valley-baserade aktörer inom AI. AI-noden ska också agera katalysator genom att öka antalet internationella samarbeten för svensk industri, startups och forskare inom tillämpad AI genom …

Läs mer

Vinnväxt

· 31 maj 2023

I vinnväxt-projektet arbetar vi för att stärka svensk industri genom automation, digitalisering och innovation. Det gör vi bland annat genom kunskapsöverförande initiativ som seminarium, föreläsningar och nätverksträffar. I uppdraget ingår det att verka regionalt, nationellt och internationellt för att skapa …

Läs mer

Robotkraft 5.0

· 24 maj 2023

Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Västmanland, Sörmland och Örebro Län som vill öka sin effektivitet med hjälp av flexibel robotbaserad automation. Medverkande företag erbjuds en förstudie med ett förslag på koncept i form av simulering eller …

Läs mer

Forum för standardisering i digitaliserad industri

· 8 december 2020

Syftet med forumet är att samla aktörer från svensk industri i ett nätverk som kan förmedla praktiskt stöd i att förstå och navigera bland standarder för smart tillverkning. Målet är att öka svensk industris förmåga att exploatera de möjligheter som …

Läs mer

Visual Lift

· 13 oktober 2020

Projektet syftar till att stärka industriella SME under Covid-19-krisen med hjälp av ny kompetens och teknik inom digital visualisering. Upplägg och arbetsprocesser utgår från flera visualiseringslabb, däribland Digicore-labbet hos RISE i Västerås.

Läs mer

Robotlyftet

· 23 juni 2020

Projektet ska stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom öka beställarkompetensen och ge stöd kring investeringar i automationsteknik och robotar. Robotlyftet består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk.

Läs mer

Mikrofabriker – cirkulär design inom textil- och modesektorn

· 22 juni 2020

Projekt för att utveckla lokal, flexibel och hållbar textilproduktion med hjälp av automation och digitalisering. Aktörer från textilsektorn samverkar med automationsföretag och utvecklar koncept som till exempel mikrofabriker − små, flexibla produktionsenheter med hög automationsgrad.

Läs mer

DigiCore

· 18 juni 2020

Labbet DigiCORE är en fysisk och digital miljö som innehåller teknik, kompetenser och arbetssätt som en organisation kan tänkas behöva för att genomföra en holistisk och hållbar digital omställning. Labbet erbjuder allt från inspirationspaket och öppna workshops till skräddarsydda utbildningspaket …

Läs mer

IVA Smart Industri

· 18 juni 2020

Projektet syftar till att vidareutveckla befintliga initiativ för stärkt digitalisering och implementering av ny teknik genom att identifiera nya samarbetsformer. Samtidigt ska projektet arbeta med kompetensförsörjning och strategiska prioriteringar inom nya teknikområden.

Läs mer

Karakuri

· 18 juni 2020

Projektet utvecklade en metodik som gör det möjligt för produktionspersonal att enkelt konstruera och testa enkla lösningar till förbättring med hjälp av Internet-of-Things (IoT). I projekts slutfas blev det möjligt för industriell produktionspersonal att, utan någon förberedelse, på tre timmar; …

Läs mer
Visa samtliga