Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

AI-nod Silicon Valley

· 18 augusti 2023

Projektet ska etablera en nationell AI-nod med syfte att främja samarbeten mellan svenska och Silicon Valley-baserade aktörer inom AI. AI-noden ska också agera katalysator genom att öka antalet internationella samarbeten för svensk industri, startups och forskare inom tillämpad AI genom …

Läs mer

Vinnväxt

· 31 maj 2023

I vinnväxt-projektet arbetar vi för att stärka svensk industri genom automation, digitalisering och innovation. Det gör vi bland annat genom kunskapsöverförande initiativ som seminarium, föreläsningar och nätverksträffar. I uppdraget ingår det att verka regionalt, nationellt och internationellt för att skapa …

Läs mer

Robotkraft 5.0

· 24 maj 2023

Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Västmanland, Sörmland och Örebro Län som vill öka sin effektivitet med hjälp av flexibel robotbaserad automation. Medverkande företag erbjuds en förstudie med ett förslag på koncept i form av simulering eller …

Läs mer

Kapacitetsplanering

· 13 januari 2023

Med kompetensbrist och ett stort rekryteringsbehov har kapacitetsplanering inom både vården och industrin blivit alltmer avgörande. I ett unikt projekt möts de två vitt skilda branscherna i en workshopserie för att utbyta erfarenheter och lära från varandra. Jämförs vården med …

Läs mer
Internationaliseringsarbete Triple I och iHubs Sweden

Internationaliseringsarbete Triple I och iHubs Sweden

· 13 juli 2022

Uppdraget syftar till en nationell kraftsamling för ökat deltagande i europeiska projekt för innovationsaktörer i Sverige. Projektet har två övergripande mål baserade på nationella strategier: 1) att utveckla arbetssätt nationella och internationella satsningar och resurser. 2) att utforska hur regionala …

Läs mer

IndTech & Electrification Talent

· 29 april 2021

The IndTech Talent Attraction program is a project organized by one of the strongest industry clusters in Sweden, consisting of Automation Region and its 170 industry companies, ABB Synerleap, Electrification hub and Västerås Region. The aim is to connect forefront technologies from Silicon Valley with world leading industry companies from Sweden, creating valuable trans-Atlantic collaborations, accelerating the transformation towards a digitalized, connected, and more sustainable industry of tomorrow!

Läs mer

iHubs Sweden 2020+

· 18 juni 2020

Projektet har genom nätverkande och kommunikation bidragit till utökat samverkan mellan innovationsmiljöer och andra nationella aktörer genom t.ex. en utökad styrgrupp för iHubs samt iHubs nationella processledarnätverk, vilket har förstärkts genom månatliga digitala träffar för nätverkande, samverkan, idégenerering och kunskapsspridning. …

Läs mer
Visa samtliga