Mälardalens högskola erbjuder pilot på projektkurs i mjukvaruutveckling

Notis · 2015-03-16

Kursansvariga är Petra Edoff och Mehrdad Saadatmand, forskare på SICS i Västerås.

Kursen ingår i en serie kurser som utvecklas inom ramen för kompetensprogrammet Prompt. I denna pilot på den skräddarsydda projektkursen identifierar kursdeltagaren ett förbättringsområde på det egna företaget och påbörjar sedan sitt projekt med att genomföra en förstudie och utveckla en projektplan. Vi ser två möjliga spår för förstudien och projektplanen:

  • Planera för en fördjupad studie och/eller tillämpning inom valt område
  • Bidra till ett pågående förändringsprojekt som körs i organisationen

Uppgiften inkluderar planering, genomförande och uppföljning av vald förändring, till exempel processförbättring, införande av ny teknik, metoder eller verktyg etcetera.

Kursen är utformad för personer som arbetar med utveckling av komplexa tekniska system, där mjukvara är centralt eller får en alltmer central roll i utvecklingsarbetet. Kursen lämpar sig för personer som vill lära sig driva förändringsprojekt och vill ha en möjlighet att planera och utvärdera denna typ av projekt inom sin organisation.

Kursen startar i intervallet 16-30 mars och pågår till den 8-22 maj 2015, omfattningen är cirka 80 timmars studier, det vill säga cirka 25 procent av heltid under perioden. Kursen ges i huvudsak på distans, men beroende på deltagarnas problemställning och önskemål kan både fysiska och virtuella möten inkluderas.

Kursansvariga är Petra Edoff och Mehrdad Saadatmand, forskare på SICS i Västerås (fotot ovan). Kursmaterialet är på engelska. Arbetet i pilotkursen genomförs med stöd av en coach eller mentor. En möjlig fortsättning kan göras i konsultation med kursansvarig.

Anmälan till Anders Martinsen, anders.martinsen@mdh.se, eller 021-10 31 07.

Ingen kursavgift. Välkommen!

Läs mer om Prompt på hemsidan www.promptedu.se