Mälardalens högskola föreslås bli universitet

Notis · 2020-12-15

Exteriörbild på Mälardalens högskola campus VästeråsMälardalens högskola föreslås bli Sveriges nästa universitet. Förslaget lades fram på en presskonferens den 11 december med Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning. Beslut i frågan fattas under våren och om det faller väl ut kan högskolan titulera sig Mälardalens universitet från och med 2022.

För Mälardalens högskola är detta en fråga som har drivits under lång tid och Automation Region har varit högst delaktiga, liksom regionens näringsliv och offentlig sektor. Helena Jerregård är vicerektor för samverkan vid Mälardalens högskola och hon ser stora möjligheter att som universitet öka graden av samverkan med näringslivet.

– Vi gläds åt beskedet tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle, säger Helena Jerregård. Vid pressträffen nämndes framstående samverkan med regionala, nationella och internationella företag som en av framgångsfaktorerna. För Automation Region innebär universitetsfrågan bland annat bättre förutsättningar för starka forskningssamarbeten, samt att vi har möjlighet att bilda ett holdingbolag för nyttiggörande av innovationer.

Universitet och högskolor skiljer sig framförallt åt genom att universiteten har ett generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå, medan högskolor behöver ansöka om tillstånd för forskarutbildning inom specifika områden. Universitet har även mer omfattande finansiering för sin forskning. Om regeringen fattar beslut att ge Mälardalens högskola universitetsstatus skulle det innebära en väsentlig utökning av forskningsverksamheten.

Läs mer i pressmeddelande från Mälardalens högskola →