Mälardalens högskola söker partner för KKS-ansökan

Notis · 2015-09-30

Den 20 oktober vill Mälardalens högskola träffa potentiella samarbetspartner för en kommande ansökan till KK-stiftelsen. Projektet fokuserar på forskning och utveckling av teknikstöd för fallförebyggande träning hos äldre. Teknikområden som kommer att ingå i arbetet är sensorsystem, adaptiva metoder och algoritmer, Internet-of-things samt interaktiva användargränssnitt. Sökande företag bör ha minst 10 anställda och en årlig omsättning på 10 mnkr.

Kontakta projektledare Maria Ehn, 021-10 70 93 eller maria.ehn@mdh.se, för mer information.

Läs informationsblad om projektet