Människan i centrum vid kunskapsdag i Båstad

Artikel · 2015-06-26

Kunskapsdag i Båstad

Den 23 juni genomförde Mentor Communications och Automation Region en kunskapsdag om den nya industriella revolutionen i anslutning till Entreprenörs­veckan i Båstad. Samarbete och människans roll i teknikskiftet gick som en röd tråd genom dagen, som lockade omkring 200 intresserade åhörare.

Mentor Communications, som bland annat ger ut tidningen Process Nordic, arrangerade för andra året Entreprenörsveckan på Hotell Skansen i Båstad. Automation Region stod som värd för ett av de seminarier som arrangerades under veckan, en kunskapsdag på temat ”Industri 4.0”. Rubriken är hämtad från Tysklands statliga satsning på digitalisering, Industrie 4.0, och frågan som hänger i luften är naturligtvis – hur kan Sveriges konkurrenskraft stärkas med hjälp av digitalisering?

Automation Regions processledare Mikael Klintberg, som modererade seminariet, hälsade välkommen och lämnade därefter ordet till dagens första talare, Örjan Larsson, på Blue Institute. Örjan beskrev det pågående teknikskiftet och en utveckling där de ledande industriländerna ger sig ut i världen och marknadsför sina industrier.

– Slaget om marknaden har precis börjat. Teknikutbudet är i stort sett det samma för alla aktörer så det som avgör vem som kommer ut som vinnare är förmågan att använda den nya tekniken. Inom svensk industri är vi duktiga på mycket och det finns en stor, outnyttjad kraft i att utbyta erfarenheter och lära av varandra, konstaterade Örjan.

Örjan Larsson och Johan Stahre
Örjan Larsson, Blue Institute, och Johan Stahre, Chalmers, bjöd på omvärldsanalys.

Organisatoriska utmaningar när ny teknik rullas ut

Johan Stahre, professor i produktionssystem på Chalmers tekniska högskola, gav en bild av vad som händer inom den akademiska världen. Chalmers genomför flera projekt som syftar till att hitta bra kopplingar mellan människa och teknik i den nya industrin. Ett exempel är ”Framtidsoperatören”, ett samarbetsprojekt med bland andra SKF, där operatörerna får tillgång till relevant produktions­information i realtid, vilket resulterar i ökad produktivitet. Samtidigt innebär ny teknik nya utmaningar.

– Att föra ut information direkt till operatörerna innebär en kraftfull omfördelning av befogenhet och ansvar, vilket kan skapa osäkerhet i organisationen. Vi måste också diskutera vad som händer när tekniken inte fungerar, vem som är ansvarig när en robot gör fel eller när ett självkörande fordon orsakar en olycka, förklarade Johan.

Johan lyfte också den ständigt aktuella frågan om motstånd mot automatisering på temat ”robotarna tar våra jobb”. En uppmärksammad forskningsrapport från Oxford University förutspår att uppåt hälften av alla yrken kommer att vara automatiserade inom 20 år. Enligt Johan handlar det dock inte om att hela yrkeskategorier försvinner, snarare om att en stor del av våra arbetsuppgifter kan automatiseras.

– Vi automatiserar de arbetsuppgifter som en maskin kan utföra på ett snabbare, bättre och säkrare sätt än en människa. Det kan till exempel frigöra viktiga resurser inom vården och stärka säkerheten och kvalitén inom industrin.

Klas Ericson, investeringsrådgivare på Business Sweden, tog vid och presenterade resultatet av en undersökning kring varför företag satsar på tillverkning i Sverige. De 20 intervjuade företagen framhåller bland annat att det finns goda förutsättningar för automatisering här, med bra kompetenshöjd och förändringsbenägenhet.

AstraZeneca bygger hubb för utvecklingsbolag

Dagen innehöll flera positiva exempel på samverkan i industrin. Magnus Björsne leder AstraZenecas satsning på BioVentureHub, ett koncept som innebär att mindre utvecklingsbolag kan hyra in sig i AstraZenecas anläggning i Mölndal och få tillgång till infrastruktur i form av labbmiljöer, teknisk utrustning och expertkompetens. Initiativet kom efter att flera planerade företagsköp gått i stöpet.

Magnus Björsne, AstraZeneca

– Många mindre bolag köper in fragmenterade konsulttjänster i utvecklingen av nya läkemedel. Även om produkterna är bra så brister det ofta i prövningsprocessen och om vi tvingas börja om från början så kan lanseringen på marknaden försenas med flera år, en kapitalförstöring som vi måste undvika, förklarade Magnus.

BioVentureHub finansieras delvis med offentliga medel från bland andra Vinnova och Göteborgs stad. Hubben startades 2014 och idag finns ett tiotal bolag på plats. Magnus betonade att de mindre bolagen har en viktig roll i innovationssystemet och att modellen kan göra nytta i även i andra branscher.

– De stora bolagen är ofta avvaktande, ”Det låter intressant, vi väntar och ser hur det utvecklas.” Vi måste definitivt ta till vara kraften hos de mindre aktörerna som vågar satsa på ny teknik och gränsöverskridande lösningar.

Sveriges svar på 4.0

Efter lunch och officiell invigning av Entreprenörsdagarna presenterades en del av de svenska, statliga satsningarna på digitalisering. Margareta Groth, enhetschef på Vinnova, betonade bland annat vikten av samverkan.

– Om vi i Sverige ska komma långt så måste vi fortsätta utveckla vårt positiva företagsklimat och våra starka forskningsmiljöer. Vi kan inte harva på var och en för sig, vi måste arbeta tillsammans inom större program och satsningar.

Margaretha Groth, Vinnova
Margaretha Groth på Vinnova framhöll att den tyska satsningen imponerar och inspirerar.

Därefter presenterades två av Vinnovas strategiska innovationsprogram – Processindustriell IT och Automation, PiiA, med programchef Anders OE Johansson, samt Produktion 2030 med programchef Cecilia Warrol. Inom båda dessa program för stora möjligheter för företag och organisationer som i samverkan med akademin och andra aktörer vill vara med och bidra till utveckling inom industrin.

Leverantörerna är redo att leverera

Ett uppskattat inslag var blocket ”Leverantörerna till den digitala fabriken”, där Siemens, Rockwell och ABB presenterade lösningar och blickade framåt. Siemens Thomas Stetter, med den imponerande titeln ”Division Lead Digital Factory Nordics & Poland”, pratade om ökad flexibilitet och effektivitet.

Thomas Stetter, Siemens
Thomas Stetter visade hur Siemens förbereder sig inom digitalisering och vad de redan i dag kan leverera.

– Vi rör oss från ett flöde som är planerat in i minsta detalj mot en process som fungerar ad hoc. I en digitaliserad fabrik anger vi ramarna men produkterna går ut i produktionen på egen hand och hittar sin egen väg beroende på förutsättningarna vid just den tidpunkten, förklarade Thomas.

Johan Ydeskog, kundansvarig på Rockwell Automation, berörde bland annat vikten av rollbaserad information, det vill säga att rätt person får tillgång till relevant information i realtid. I omställningen till digitala fabriker satsar Rockwell på att utbilda sina kunder så att de kan fatta kloka investeringsbeslut kopplade till automatisering.

– Jag har jobbat länge med automation men det är först nu som det börjar bli riktigt kul. Förut pratade vi bara om teknik med tekniker men nu handlar det om kunskap och om hur den ska föras ut, konstaterade Johan.

Susanne Timsjö, chef för gruppen ”Software Architecture and User Experience” på ABB Corporate Research, pratade om utmaningar kopplade till nya generationers förväntningar på arbetslivet. Dagens sista talare var Björn Nordén, Jobba i Västerås, som presenterade konceptet Arbetsmarknadskunskap som har nått ut med information om framtidens jobb till 45 000 högstadie- och gymnasieungdomar. Automation Regions Mikael Klintberg avsluta dagen och var i efterhand nöjd med genomförandet.

– Det känns otroligt stimulerande att få möjlighet att sprida den kompetens som finns inom Automation Regions nätverk. Extra kul med tanke på det stora intresset från publiken, där både små och medelstora företag fanns representerade, sammanfattade Mikael.