Maria Lindén prisas för störst insatser inom medicinsk teknik

Notis · 2018-06-29

Maria Lindén, professor i hälsoteknik med inriktning mot medicintekniska sensorsystem vid MDH.

– Detta är stort! Att få motta ”Laura Bassi Award” är en stor ära och ett internationellt erkännande. Både för den forskning jag själv bedriver och för den forskning som sker inom vårt forskningsteam ESS-H, och i samverkan med våra samarbetspartners, säger Maria Lindén, professor i hälsoteknik med inriktning mot medicintekniska sensorsystem vid MDH.

Var tredje år arrangeras världskongressen i medicinsk teknik av IFMBE, en världsomspännande organisation kopplad till både FN och Världshälsoorganisationen (WHO). I samband med kongressen delas ”Laura Bassi Award” ut till den kvinna i världen som gjort störst insatser för medicinsk teknik. 150 medlemsländer fick nominera sina kandidater och Maria Lindén tilldelas priset för sitt arbete med att etablera tvärvetenskapliga samarbeten mellan forskare och privat och offentlig sektor, inom området. Något som också lett till utvecklandet av forskningsprofilen ESS-H (inbyggda sensorsystem för hälsa) vid MDH.

– Vi jobbar väldigt tillämpat med vår forskning inom hälsoteknik och vårt viktigaste mål är att utföra forskning i samverkan med kommun, landsting och företag för att vår forskning ska vara till nytta för samhället. Det är jättekul att få uppskattning för det jag och hela gruppen inom ESS-H har gjort. Det är vårt teamwork som gjort det möjligt att få fram bra saker, säger hon.

Inom forskningsprofilen ESS-H samverkar forskare, företag, kommuner och landsting för att utveckla teknik som främjar hälsa på olika sätt. Maria Lindén är projektledare för profilen där det bland annat utvecklas teknik som ska kunna upptäcka brösttumörer och stroke med hjälp av mikrovågor. Ett annat exempel är en mobilapplikation som både kan mäta och uppmuntra till fysisk aktivitet för ett hälsosammare liv.

– Att tilldelas ”Laura Bassi Award” är inspirerande och gör att vi känner att vi är på rätt spår. Det är definitivt ett kvitto på att vi gör rätt saker, säger Maria Lindén.

Läs mer om ESS-H