Matchning mellan studenter och företag

Notis · 2013-05-31

Den 14 maj arrangerade Ingenjörspitchen på Automation Center i Västerås. För att uppdatera arbetsgivare på vad nuvarande studenter läser på ingenjörsprogrammen anordnades en panel med ingenjörsstudenter som fick berätta vad utbildningen innehöll, koppling till arbetslivet med mer. Samtidigt fick arbetsgivarna möjlighet att ”pitcha” sin egen verksamhet och arbetsgivarvarumärke gentemot studenterna.