Maxat – studie av XR-implementering

Notis · 2019-02-28

Virtuell verklighet, VR, och förstärkt verklighet, AR, kan förändra och förenkla arbetet inom industrin. Tekniken är kraftfull och ger stor effekt vid lyckad implementering. Varför har inte fler företag anammat den nya tekniken och vad är utmaningarna med XR, som är den gemensamma benämningen på AR och VR?

Projektet Maxat har sökt svaren med hjälp av en förstudie som avslutas i mars. Resultatet visar på flera svårigheter med implementering av XR. En XR-lösning uppfattas till exempel ofta som abstrakt, det är svårt att etablera en gemensam målbild. Affärsnyttan är också en betydande faktor, det råder brist på konkreta exempel där företag kan visa på vinsterna med en XR-lösning.

Under våren startar ett projekt som syftar till att tackla de utmaningar som identifierats i förstudien. Maxat söker därför fler projektpartner som vill följa med på resan mot en långsiktig, hållbar och kostnadseffektiv implementering av XR.

– Vi kommer att bygga projektet kring de utmaningar som vi såg i förstudien, säger Björn Löfvendahl, projektledare för Maxat. Syftet är att ge beslutsfattare på industriföretag en tydligare bild av de möjligheter som finns inom det egna företaget.

Är du intresserad av att vara med eller har du frågor om projektet? Kontakta Björn Löfvendahl, bjorn.lofvendahl@ri.se eller 070-745 29 05.

Maxat är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation (PiiA) och finansieringen kommer från Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektpartner är Rise, Automation Region, Tetra Pak, Komatsu Forest, Bybrick Interface och Panview.