Med Open Mind mot automatiserade tårtfigurer

Artikel · 2012-01-31

Tänk brett, tänk nytt, tänk annorlunda – var helt enkelt ”Open Minded”. Det är tanken bakom Digital Mechanics framgång, ett av de nyare företagen i Automation Region. Här berättar de om företaget, sin speciella 3D-produktion och det nyfikna tankesättet som lett till nya affärsidéer.

Digital Mechanics Sweden AB i Västerås grundades 2005 av Anders Sjöberg och Fredrik Finnberg. Ifjol omsatte de över 10 miljoner kronor och levererade fler än 30 000 prototyper och småseriedetaljer. Deras ”mission” är att visa bredden inom additiv tillverkning, eller 3D-utskrifter som det kallas i dagligt tal.


För att skapa 3D-utskriften krävs att kunden skickar in fotografier ur olika vinklar. Instruktioner samt kontaktuppgifter till närmaste fotograf finns på hemsidan www.your3Dprint.se.

– Målsättningen är att från en idé kunna skriva ut detaljer i 3D på ett snabbt och effektivt sätt, berättar Anders Sjöberg. Detta oavsett om det handlar om mekaniska detaljer eller prototyper för design och visuella ändamål.

Efter sex år av lärdom och utveckling är de idag en av de ledande aktörerna i Norden inom additivtillverkning. De erbjuder två olika affärsmodeller för bredd, fasta priser, enkelhet och snabbhet, vilket alternativ som väljs styrs av vilket behov som kunden har.

Idag har Digital Mechanics tio maskiner som bygger på olika teknologier. I och med att additiv tillverkning är en helt egen tillverkningsprocess är det viktigt att matcha bästa möjliga teknik och material mot kundens behov. ”Open Mind” är ett begrepp som allt oftare används för att lyfta fram vikten av ett öppet sinne vid utveckling eller effektiviseringsarbete. Open Mind är också något som ingår i Digital Mechanics DNA; deras fokus på att följa marknadsbehov och lära sig mer om alla teknikerna har lett till en helt ny affärsidé.


Anders Sjöberg, delägare till Digital Mechanics AB och Your 3D Print AB tillsammans med Fredrik Finnberg.

– Vi har insett möjligheten att producera en konsumentprodukt med additiv tillverkning, berättar Anders. 2011 startade vi Your 3D Print AB där Digital Mechanics AB är producent av tårtfigurer i 3D-utskrift.

Y3DP ska marknadsföra och sälja 3D-utskrivna miniatyrfigurer av brudpar efter underlag som kunden skickar in digitalt utifrån instruktioner på företagets hemsida. De ser sig som pionjärer på den nordiska marknaden att kunna tillföra något mycket speciellt vid en väldigt stor och viktig högtid. Tårtfigurerna skrivs ut från fotografier i färg i ett gipsliknande material. Färgerna tas direkt från fotografierna och en virtuell 3D-CAD-modell skapas. Skrivartekniken liknar en bläckstråleskrivare och droppar ut ett limliknande material i lager på lager som binder ihop gipspulver till en figur. Efter utskriften så borstas och rensas figuren från gipspulver och doppas i ett slags lim för att härdas. Tårtfiguren blir cirka 12 centimeter hög och ett fint minne för livet – och marknaden förefaller stor.

– Idag vigs cirka 50 000 par bara i Sverige vilket tyder på stora möjliga volymer av denna enstyckstillverkning, säger Anders. Här kommer vår framtida utmaning: Att göra en automatiserad produktionsprocess för dessa volymer! Tanken är att automatisera allt från det att kunden skickar in bilder över nätet på sig själva till att en tårtfigur levererats till närmaste postkontor.

Digital Mechanics övriga friformstekniker och kompetens att skapa specialanpassade gripdon, rengörningsmunstycken och fixturer ger dem förutsättningar för ett helt automatiserat flöde. Processen består idag av utplockning av figuren efter tillverkning, rengöring med hjälp av ett munstycke som blåser bort överblivet gipspulver samt den slutliga härdningen. Till sist ska figurerna sorteras, packas och levereras mot rätt kundorder.


Digital Mechanics har arbetat mycket med robotlösningar och varianter på gripdon, något de har nytta av i utvecklingen av en helt automatiserad produktionsprocess vid tillverkningen av tårtfigurer

– Vi tar redan idag fram många effektiva lösningar med robotar. Detta i samband med ett flödestänk i sann Lean-anda kommer att skapa en helt ny produktionsprocess och unik automationslina mot konsumentmarknaden med väldigt personliga produkter.

Digital Mechanics är relativt nya medlemmar i Automation Region, men de är övertygade om att nätverket erbjuder stora möjligheter. Samtidigt ser de företagsklustret som en bra informationskanal om hur det på ett effektivt sätt går att använda additivtillverkning eller 3D-utskrifter.

– Vi ser att tekniken har stora möjligheter att effektivisera och skapa lösningar som ingen har tänkt på förut, säger Anders. Vi kan nu erbjuda sådant som inte har gått att tillverka med traditionella metoder tidigare.

Möjligheterna tillsammans med företagen i Automation Region är stora menar Digital Mechanics. Det kan öppna upp samarbeten med företag som de inte haft kontakt med tidigare men som kan dra nytta av deras 3D-erfarenheter.

– Vår förhoppning är att vi tillsammans med andra medlemsföretag ska kunna utveckla helt nya automationsmöjligheter med hjälp av additivtillverkning, avslutar Anders Sjöberg.