Hedersmedlemmar

Personligt engagemang, idogt arbete och en strävan mot ständig förbättring. Det finns personer som gjort det där extra för att sätta Automation Region på kartan. Här presenteras de hedersmedlemmar som utsetts genom åren. Utmärkelsen delas ut i samband med Automation Regions årsmöte.

 • Håkan Nytorp

  Utsågs år 2016

  Starkt engagerad styrelseordförande som med sitt internationella perspektiv har bidragit till att lyfta Automation Regions verksamhet till en helt ny nivå.

 • Björn Andersson

  Utsågs år 2014

  Ledamot sedan starten som med sin engagerade medverkan har stöttat utvecklingen av klustret till den position som vi har idag.

 • Erik Oja

  Utsågs år 2013

  För strålande insatser och ett kraftfullt ordförandeskap som har nått långt utanför styrelsearbetet. Kombinationen av personligt engagemang och driv har varit avgörande för klustrets utveckling.

 • Magnus Månson

  Utsågs år 2012

  För oumbärliga gärningar vid planerandet och etablerandet av Automation Region, och som otröttligt stöd och källa till inspiration vid drivandet av företagsklustret.