Starka skäl att vara medlem i Automation Region

Automation Region knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster där samverkan, nya kontakter, inspiration och kompetensutveckling leder till effektiv produktion, lönsamma affärer och ökad konkurrenskraft. Så, varför ska du bli medlem i Automation Region?

1 − Mötesplatser

Automation Region arrangerar aktiviteter som syftar till att sprida kunskap och sammanföra företag, akademi och offentliga organisationer i bransch­över­skridande projekt och samarbeten. Några exempel är frukostmöten, Do-tanks, Automation Expo samt konferensen Automation Summit.

2 − Inflytande

Vi är ett starkt kluster med etablerade kontakter inom regioner, myndigheter, akademi och näringsliv.

3 − Nätverk

Automation Region har närmare 160 medlemmar varav cirka två tredjedelar utgörs av företag med koppling till automationsindustrin. Resterande organisationer består av exempelvis regioner, andra kluster, lärosäten och myndigheter.

4 − Kompetens

Vi driver och stöttar initiativ som stimulerar teknik­intresse hos barn och ungdomar, säkerställer kompetens­försörjningen till industrin samt bidrar till livslångt lärande.

5 − Marknadsföring

Vi presenterar våra medlemmar på Automation Regions webbplats samt i digitalt och tryckt informationsmaterial. Medlemmar har också möjlighet att marknadsföra sina egna aktiviteter via Automation Regions kommunikationskanaler.

6 − Kunskap

Automation Region följer teknikutvecklingen och håller koll på trender och förändringar i omvärlden. Vi diskuterar utvecklingen vid våra mötesplatser och sprider insikter via våra kommunikationskanaler.

7 − Medlemsdrivet

Våra medlemmar bidrar till klustrets utveckling genom att delta i referens- och utvecklingsgrupper, leda workshoppar, hålla presentationer på frukostmöten eller skapa egna aktiviteter tillsammans med andra medlemsorganisationer.

8 − Resurser

Behöver ditt företag stöd i arbetet med automatisering och digitalisering? Vi har kompetens, verktyg och kontakter.

Ansök om medlemskap

Välkommen att anmäla ditt intresse för medlemskap i Automation Region. Vi kontaktar dig inom kort för en diskussion om vilka möjligheter som nätverket erbjuder och vilken roll din organisation kan få inom våra olika verksamhetsområden.

Här kan du anmäl intresse för medlemskap →