Medlemsföretag arrangerade kunskapsdag

Notis · 2019-03-28

Johan Berg, Acando, Maria Kolli, Atea, Anders Nilsson, HiQ, samt Lisa Kilestad, expectrum.

Den 18 mars arrangerade Atea, Acando och HiQ en kunskapsdag om digitalisering och innovation på expectrum i Västerås. Syftet var att visa på möjligheterna med ny teknik och se till att företagen i regionen är rustade för framtiden.

– Tillsammans skapade vi en fantastisk dag med kunskapsutbyte och nya samarbete, säger Mats Sedlacek på Atea. Svaret från regionen var 130 deltagare och vi hoppas att kunna göra detta flera gånger och då i nya spännande konstellationer.

Johan Magnusson, forskare inom digitalisering på Chalmers, öppnade eftermiddagen med ett föredrag om optimala förutsättningar för digital acceleration. Annat som lyftes under dagen var att förtroende är det nya kapitalet då både cybersäkerhet och alternativa betalningsformer har blivit vardag. Deltagarna fick med sig en mängd exempel på vad det går att åstadkomma genom att tänka utanför ramarna.