Medlemsföretag trotsar lågkonjunkturen och fördubblas

Notis · 2009-02-26

2008 var ett gyllene år för Addiva. De har under året förvandlats från ett mindre företag till en bolagsgrupp, Addivagruppen, och de har mer än fördubblat sin personal till att nu omfatta ett 30-tal anställda. Björn Lindström, VD för Addiva Consulting, menar ett det stundande marknadsläget inte innebär att vi ska sluta göra affärer.

Han lever som han lär genom att fortsätta göra både affärer och anställa mer personal.Addiva startades i början av 2006 med en bakgrund från såväl ABB som Mälardalens högskola. Patentlösningar för systemarkitektur, utveckling av exempelvis blixtgeneratorsprogram, idrifttagning av elkraftsanläggningar, mätinstrument och verktygsspårningsprodukt samt utveckling, underhåll och försäljning av diagnostiksystem för spårbundna fordon är en del av vad Addiva arbetar med. Bilden visar, från vänster, Björn, Pamela, Peter, Patrik och Mikael.