Mentorprogram från studentliv till näringsliv

Artikel · 2009-11-26

Automation Region, Robotdalen, minST och Mälardalens högskola bjöd under hösten 2008 in företag och studenter till ett mentorprogram, riktat till adepter på det datavetenskapliga programmet. Automation Regions medlemsföretag CAG Mälardalen nappade på erbjudandet och under 2009 har vd Tomas Täuber haft stadig kontakt med ”sin” adept Camilla Källström – när de nu avslutar mentorprogrammet gör de det med mycket positiva erfarenheter.

Inför kalenderåret 2009 bjöd Automation Region, Robotdalen, minST och Mälardalens högskola (MDH) in företag till ett mentorsprogram för adepter på datavetenskapliga programmet på MDH. Genom mentorskapet skulle företagen ges tillfälle att bredda sitt synfält och sin kompetens genom att lära känna unga personer, snart på väg ut i arbetslivet.

Tomas Täuber, VD CAG Mälardalen, en av mentorprogrammets mentorer.

– Det är alltid nyttigt att ”ha ett öra” mot högskolan för att lära hur ungdomar och studenter tänker, förklarar CAG Mälardalens vd Tomas Täuber sitt och företagets engagemang i programmet. Det är en av anledningarna till att det kändes som ett viktigt initiativ, något som alla mentorer var överens om.

Parallellt välkomnades studenter som gick andra terminen på det datavetenskapliga programmets att delta i mentorsprogrammet. Här erbjöds de en chans att både få och dela med sig av kunskaper, erfarenheter och tankar med en mentor, verksam inom ett område/bransch som intresserade dem. Ett unikt tillfälle att fördjupa sin kännedom om och få en reell bild av sina framtida branscher/yrkesroller helt enkelt.

Totalt var det 14 personer som deltog i programmet, det vill säga sju par av adept och mentor. Förutom CAG deltog även Prevas och Bombardier av Automation Regions medlemsföretag.

– För oss som mentorer är givetvis våra adepter det viktigaste, säger Tomas. Men även fadderföretagen får en möjlighet att träffas sinsemellan, vilket är ett mervärde. Vi träffade både kunder och konkurrenter på en så att säga ”konkurrensneutral” mark.

Som aktiv i en bransch med mansdominans ville Tomas helst ha en kvinnlig adept. Dels för att på så sätt få nya intryck, men även för att få tillfälle att sprida branschkunskap till en bredare krets. I februari i år träffade han sin adept Camilla Källström för första gången.

– Jag hade förväntat mig en ung kvinna från gymnasiet som nyss börjat studerat, men den fördomen sprack direkt, skrattar Tomas.

Camilla har redan rest ett par varv runt jorden i sitt arbete som croupier och talar flera språk flytande; svenska, engelska, italienska och franska. Samt en del spanska och lite tyska … Den mer humanistiska bakgrunden, både beträffande språkkunskap och erfarenhet från att ”ta folk”, kan Camilla utnyttja till sin fördel enligt Tomas.

– Att träffa Camilla gav en helt ny dimension till upplägget, hon har ju upplevt massor med saker som jag inte har någon erfarenhet av, säger Tomas. Och jag tror att det var så för alla mentorer; i mötet uppkommer det alltid nya, oväntade och spännande aspekter.


Camilla Källström, student vid det datavetenskapliga programmet och en av mentorprogrammets adepter.

Programmet startade med ett upptaktsmöte i februari i år, där alla deltagare – mentorer och adepter – träffades och fick lära känna varandra. Alla ”parades ihop” två och två och fick sätta sig i ett första samtal för att titta på möjligheter, lyssna av individuella förväntningar, lägga upp en plan för kommande möten etc. Därefter har agendan fyllts på med bland annat enskilda träffar, studiebesök på olika mentorers företag och gemensamma föreläsningar på högskolan.


Camilla framhåller att hon inte ”bara” har kunnat dra nytta av Tomas erfarenheter, utan även de andra mentorernas. Genom de gemensamma träffarna och studiebesöken har alla adepter kunnat möta och diskutera med alla mentorer.

– Vi har fått lära oss så mycket om alla företag som mentorerna arbetar på, berättar Camilla. Det har varit helt underbart! Jag vet att jag har lärt mig saker som jag kommer att ha nytta av i resten av mitt arbetsliv.

Tomas utgångspunkt var att försöka berika Camilla med erfarenheter ur hans synvinkel; vilka val gjorde han, vad har han haft mest nytta av i karriären? Under året har de två träffats ca en gång i månaden där Tomas förstås berättat om CAG och deras verksamhet, nätverk och kunder. Han har även passat på att bjuda med Camilla på ett Rotarymöte och hon har naturligtvis fått träffa andra anställda på CAG.

– Camilla ville speciellt träffa någon kvinnlig konsult på CAG, vilket vi förstås arrangerade, berättar Tomas. Dessutom genomförde vi en ”fejkad” anställningsintervju för att lyfta fram vad som är viktigt vid sådana tillfällen, vad man bör tänka på etc.

Själva konceptet kring mentorer och adepter är något Tomas verkligen tror på. Han har även fått upp ögonen för möjligheten att använda liknande arrangemang inom företaget; alla nyanställda borde ha en egen mentor med tillgång till utbyggda nätverk, utan hierarkier …

– Det personliga mötet med konsulten på CAG gav mycket, säger Camilla. Även om hon inte arbetade med det jag ska göra så var det intressant att se hur det fungerar rent generellt. Vi har fått tillgång till förstahandsinformation, kontakter som vi inte fått annars.

I början av december är det avslutningsmiddag för alla engagerade i mentorsprogrammet. Därefter sker en utvärdering och sedan börjar – förhoppningsvis – planeringen för nästa mentorsprogram.

– Jag önskar att vi hade haft fler mentor/adept-par, men vi är ändå mer än nöjda över utfallet, säger Automation Regions Helena Jerregård, en av de ansvariga för programmet på MDH. Eftersom det här var första året för mentorprogrammet så har vi lärt oss otroligt mycket, och med tanke på alla positiva reaktioner ser vi verkligen fram emot en fortsättning.

Den som är intresserad av att medverka i mentorprogrammet eller önskar mer information kan kontakta Helena direkt på 021-10 70 13 eller helena.jerregard@automationregion.com. Om vi ska tro på de som medverkat så är det en bra idé!

– Jag måste säga att det var synd att inte fler studenter medverkade i mentorprogrammet, säger Camilla Källström. Mig har det gett en fantastisk inblick i näringslivet!

Och Tomas är nyfiken på att se vart Camilla tar vägen, om de bara lyckas hålla kontakten. Med hennes språkådra kan hon hitta riktigt spännande jobb – det är inte många datatekniker som även behärskar fyra språk! Även bortsett från det så tycker Tomas att det har varit en spännande tid och han ställer gärna upp igen i framtiden.

– Jag kan absolut rekommendera mentorskapet till andra företag inom Automation Region, avslutar Tomas Täuber. Det är nyttigt för branschen att få en inblick i hur skolan fungerar och aktivt kunna missioner för automation. Det ger mycket tillbaka på alla sätt!