Mikrofabriker för hållbar och lokal textilproduktion

Artikel · 2021-01-29

I samverkan med Science Park Borås undersöker Automation Region nya sätt att automatisera småskalig textilproduktion. Genom samarbetet skapas möjligheter för automationsföretag att hitta nya affärsmöjligheter inom textilindustrin, där det finns stor utvecklingspotential för automatiserade tillverkningsprocesser.

Linda Göthberg, vd på Textilfabriken, är en av de medverkande i projektet. Fotograf Vasilios Bartziokas.

– Om vi ska kunna uppnå hundra procents transparens i miljöpåverkan och samtidigt skapa lönsamma cirkulära system inom textilbranschen, så behöver vi använda teknik på smartare sätt, säger Erik Valvring, projektledare för Mikrofabriker på Borås Science Park. Inom textil automation finns det mycket att utforska och ett stort behov av innovation.

I projektet undersöks möjligheter att skapa hållbar och lönsam textilproduktion i Sverige genom att automatisera delar av textilproduktionsflödet. Idag är redan en betydande del av textilindustrin automatiserad, men den teknik som används behöver utvecklas för att möjliggöra lönsamma inhemska värdekedjor.

− Tekniken har länge varit anpassad för större flöden och produktionen har i stor grad förlagts till lågkostnadsländer, säger Erik Valvring. Genom automatiserade mikrofabriker kan det bli billigare och mer hållbart att producera i högkostnadsländer, och på så sätt skulle en del av tillverkningen kunna plockas hem till Sverige. Det skapar möjligheter för svenska automationsföretag att ta sig in på marknaden.

Hållbarhet en viktig drivkraft

Produktion i lågkostnadsländer kräver i regel mycket arbetskraft och mycket energi. Samtidigt ställs nya hållbarhetskrav på industrin, vilket gör att blickarna vänds åt ny teknik. Automatiserade tillverkningsprocesser kan innebära stora miljömässiga fördelar.

− Om vi börjar producera mer lokalt kan vi skapa en ökad transparens och förståelse för miljöpåverkan i alla steg i textilproduktionen, säger Erik Valvring. Det är svårt när produktionen ligger i andra länder.

En stickmaskin är ett exempel på en teknisk lösning där det finns potential att automatisera processen ytterligare.

− Du kan idag sätta in garn i ena änden av maskinen och få ut en stickad tröja i den andra, men det finns fler moment i processen som skulle kunna automatiseras, säger Erik Valvring. Garnet ska sättas i, tröjan ska plockas ut och den ska paketeras. Det är processer som idag utförs av människor. Kan vi automatisera sådana flöden skapas möjligheten att producera mer hållbart och i mindre skala.

Ett annat scenario skulle kunna vara att automatisera återvinningen av använda kläder, menar Erik Valvring.

− Om vi med hjälp av automation kan hitta ett sätt att skära ut tyg eller på annat sätt få plaggen säljbara igen så skulle vi kunna hämta hem ekonomiska och miljömässiga vinster. Här tillför Automation Region och automationsföretagen kompetens och perspektiv kring produktionen som vi tidigare har saknat.

Branschöverskridande samarbete

Projektet Mikrofabriker kopplar samman företag från textilbranschen med automationsföretag, och tillsammans utvecklas tillverkningsprocesser och affärsmodeller som kan främja en hållbar cirkulär ekonomi och leda till nya affärsmöjligheter. Bland annat deltar företag som ABB, Textilfabriken, Guringo Designstudio, Gina Tricot, XV Production, PapeTale, Atacac Fashion Studio, IRO och E.Samuelsson i projektet.

Trots att projektet är igång finns det möjlighet för fler företag att ansluta sig.

− Automationsföretag som vill utforska textilindustrin, hitta nya samarbeten eller bidra med idéer och kompetens är välkomna att ansluta sig till projektet, säger Elin Asplund, projektledare på Automation Region. I Sverige har vi väldigt lite textilproduktion kvar och det skulle vara mycket positivt om vi med hjälp av automation och mikrofabrikskoncept kan skapa en mer hållbar produktion som framöver även kan vara lokaliserad här.

Projektet sträcker sig till 2023 och är finansierat av Vinnova, Tillväxtverket, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund, Högskolan i Borås och ACG Nyström.

Kontakta gärna Elin Asplund – elin.asplund@automationregion.com – om du vill veta mer.