Mikrofabriker – nytt projekt för smartare textilproduktion

Artikel · 2020-08-31

Inom textil- och modeindustrin överproduceras en stor mängd produkter vilket medför onödiga utsläpp av kemikalier och resursförbrukning vad gäller exempelvis vatten och el. Det nystartade projektet Mikrofabriker ska synliggöra och ta bort slöseri i värdekedjan.

Syftet med projektet Mikrofabriker är att utforska potentialen för automatisering och digitalisering inom textil- och modeindustrin och samtidigt generera ett antal konkreta affärscase. Automation Region driver arbetet tillsammans med Smart Textiles vid Science Park Borås.

I januari besökte Automation Region Smart Textiles i Borås. Jonas Larsson och Erik Valvring visade runt och gav en bakgrund till utmaningarna och möjligheterna inom svensk textil- och modeindustri.

– Målet är att utveckla teknik och tillverkningsprocesser för cirkulära och hållbara flöden och göra dem tillgängliga för fler aktörer, säger Elin Asplund, projektledare på Automation Region. Under tre år kommer vi utveckla automationslösningar och skapa goda exempel för att stärka den svenska textil- och modeindustrin.

– Det skulle vara fantastiskt om vi kan uppnå en lönsam svensk textilproduktion med hjälp av nya tekniska lösningar, säger Erik Valvring, projektledare på Science Park Borås.

Projektet kommer bland annat undersöka hur nya automationslösningar och bättre informationshantering kan effektivisera produktionen, höja flexibiliteten mot slutkund och samtidigt stärka transparensen och hållbarheten i hela värdekedjan. Projektet fokuserar på tre områden:

  • Demonstrera en värdekedja för stickade produkter där höggradigt automatiserade tillverkningsprocesser kan vara möjliggörare för lokal produktion.
  • Skapa transparenta och spårbara värdekedjor genom informationsinsamling och digitala lösningar.
  • Utveckla koncept för ”zero-waste” och produktion ”on demand” i tillskärnings- och sammanfogningsprocesser för att minska materialspill och överproduktion.
Workshop och kickoff för projektet i Smart Textiles lokaler den 26 augusti. Foto: Vasilios Batziokas.

– Digitaliserad informationshantering i produktionen har potential att ge säkrare spårbarhet och bättre transparens, säger Jonas Larsson, forskare och processledare på Science Park Borås. Det kan till exempel handla om sensorer i tillverkningsflödet eller teknik som lagrar information i ett plagg. Den typen av lösningar kan ge stora hållbarhetsvinster och nya affärsmöjligheter kopplade till återvinning.

– En annan viktig del är att utveckla koncept för kortare ledtider och mindre batcher så att produktionsvolymen kan anpassas efter efterfrågan, säger Elin Asplund.

Vid Science Park Borås finns ett stort kunnande inom textilproduktion, baserat på Borås historia som ”textilstad” med ett flertal ledande textilföretag och omfattande utbildning och forskning vid Högskolan i Borås. Projektet växlas också upp av Circular Hub och Textile and Fashion 2030, två hållbarhetsprojekt med inriktning på affärsmodeller för cirkulär ekonomi på Science Park Borås. Automation Region och ett antal automationsföretag bidrar med expertis inom bland annat innovationsledning, automationsprocesser, flexibla tillverkningsenheter, systemintegration, additiv tillverkning, AI och sensorsystem.

– Samarbetet med Automation Region och företagen tillför kompetens och perspektiv kring produktionen som vi tidigare har saknat, säger Jonas Larsson. Tillsammans med vår kunskap om de textila processerna så har vi bra förutsättningar att utveckla intressanta lösningar.

Projektet är treårigt och startade med en workshop i Borås den 26 augusti. Kontakta Elin Asplund om du är intresserad av att medverka i projektet eller ta del av resultaten.