MITC bygger produktionslina i labbmiljö

Notis · 2020-02-28

Under våren gör Mälardalens högskola tillsammans med Mälardalen Industrial Technology Center, MITC, en satsning på cyberfysiska system med en komplett produktionslina i labbmiljö. Cyberfysiska system innebär att datorer och it-lösningar används för att styra maskiner, exempel på tillämpningar är robotar och självkörande fordon. Den nya produktionslinan kommer användas av forskare och studenter som arbetar med produktionsutveckling.

– För oss är det viktigt att vi har ett komplett system med både hårdvara och mjukvara, som demonstrerar just cyberfysisk produktion, säger Mikael Hedelind, projektledare på Mälardalens högskola.

Anläggningen som levereras av Automation Regions medlemsföretag Festo Didactic inkluderar en monteringslina med arbetsplatser, ett automatiserat lager, en monteringsrobot samt en transporteringsrobot som kör material mellan olika stationer. I systemet finns inbyggd programvara för programmering och simulering samt stöd för produktionsstyrning.

Produktionslinan kommer att användas i olika typer av utbildningar och projekt. Den kommer att användas inom grundutbildning, i forskning och för kurser för livslångt lärande.

– För våra forskare och studenter är det en stor fördel att kunna arbeta med realistiska system som stämmer överens med verkligheten, säger Mikael Hedelind. Vi behöver utrustning som faktiskt finns ute i fabrikerna för att vi ska kunna simulera verkliga skeenden.

Kontakta Mikael Hedelind för mer information →