MITC – Mälardalen Industrial Technology Center

Notis · 2013-11-29

MITC vid Mälardalens högskola har skapats för att bättre matcha näringslivets och högskolans olika behov, ett initiativ som givetvis är intressant också för Automation Region. Den 21 november arrangerade de ett event för att dela med sig av erfarenheter, resultat och framgångar av samverkan mellan akademi och näringsliv i regionen, något som lockade ett drygt 100-tal deltagare till Eskilstuna.

Dagen bjöd på flera föreläsningar, däribland från Produktionslyftsföretaget Eepabs vd Mikael Joki. Produktionslyftet, som Automation Region också samverkat med en del under hösten, är samverkanspartner till MITC. Eventet avslutades med norrmannen Anders Indset (bilden) som talade mycket inspirerande under rubriken ”Key Drivers of European Manufacturing”.