Mobila robotar med ÅF och Omron

Notis · 2018-03-28

Den 27 februari arrangerade ÅF i samarbete med Omron – båda medlemmar i Automation Region – ett gemensamt seminarium om mobila robotar. Aktiviteten genomfördes på ÅF:s kontor i Solna och lockade drygt 30 deltagare.

Föreläsare vid seminariet – Peter Larsson och Maria Grahm från ÅF Automation, samt Stefan Juric från Omron.

Värdar för seminariet var Peter Larsson och Maria Grahm från ÅF Automation och de inledde med en introduktion till ämnesområdet.

Demonstration av Omrons LD – en servicerobot som ofta används för materialtransporter.

– Mobila robotar är ett starkt växande teknikområde, berättade Maria Grahm.

– I framtiden kommer de inte bara sköta arbetsuppgifter inom industrin utan även i offentlig miljö, skolor, sjukhus, hotell, butiker och bostäder. Det är bara fantasin som sätter gränserna, tillade Peter Larsson.

Seminariets huvudattraktion var Omrons kompakta robot LD, en servicerobot som ofta används för materialtransporter. Stefan Juric från Omron presenterade de tekniska detaljerna och betonade särskilt att driftsättningen är smidig i jämförelse med en traditionell industrirobot.

– Det är enkelt att komma igång med en mobil robotlösning för exempelvis materialtransporter i produktionen, berättade Stefan Juric. Det krävs ingen modifiering av de befintliga lokalerna. Med hjälp av inbyggd karta och olika typer av sensorer kan roboten ta sig runt på egen hand och utföra de uppgifter som den tilldelas.

Omron kallar denna typ av robot för AIV – ”Autonomous Intelligent Vehicle” – istället för det mer etablerade begreppet AGV. Stefan Juric liknade en traditionell AGV vid en spårvagn (fast schema och rutter som följer spåren), medan de nya, mobila robotarna agerar mer som en taxicentral (kommer på order, tar snabbast möjliga rutt till platsen utan krav på specifik infrastruktur).

– Mobila robotar är autonoma, intelligenta fordon som kan förbättra produktionsflöden, minska maskiners uppehållstid, eliminera fel och förbättra materialspårbarheten. Det gör att medarbetarna kan fokusera på uppgifter som är mer komplexa och som kräver mänskliga färdigheter, summerade Stefan Juric.

För mer information, kontakta Robert Nyberg, robert.nyberg@automationregion.com.