Möjlighet till FoU-samarbete med schweiziska samarbetspartner

Notis · 2015-08-31

Innovative Smart Factories Networking Conference den 23 september i Schweiz

Inom ramen för samarbetet Swiss-Swedish Innovation Initiative, SWII, erbjuder VINNOVA intresserade företag och forskningsinstitutioner att delta i kontaktskapande aktiviteter under Innovative Smart Factories Networking Conference den 23 september i Schweiz. Här finns möjlighet att träffa FoU-intensiva företag och akademiker inom området.

Konferensen riktar sig till FoU-intensiva multinationella företag, små och medelstora företag och den akademiska världen (i Sverige och Schweiz) med målet att lansera gemensamma marknadsorienterade FoU-projekt.

Prioriterade tematiska områden för konferensen är:

  • Digitala och verkliga fabriker
  • Flexibla energisystem
  • Flexibla lösningar för distribuerad produktion
  • Transparent kommunikation
  • Människan i produktion

Sista anmälningsdag för konferensen är den 20 september. För små och medelstora företag har VINNOVA möjlighet att bevilja ett deltagarbidrag om 7 500 kr. Sista ansökningsdag för resebidraget är den 16 september.

Anmäl dig till konferensen
Mer information om hur du ansöker om resebidrag