Möjlighet till strategisk förnyelse

Ledare · 2016-11-30

Susanne Timsjö, programchef Piia, Processindustriell IT och Automation

Som nytillträdd programchef för PiiA ser jag mest fram emot att träffa och jobba tillsammans med företag; basindustrier, befintliga och potentiella leverantörsföretag för att skapa nya lösningar inom processindustrin som kan göra skillnad, på riktigt.

Jag har min bakgrund inom mjukvara och min passion är användarcentrerad design. Att vara ute i industrin är vad jag verkligen brinner för; identifiera problem och applicera ny digital teknik och forskning för att lösa dem.

Sedan vill jag att fler ska förstå vilken möjlighet PiiA faktiskt ger företag att jobba med strategisk förnyelse. PiiA jobbar på tre olika fronter. Den första fronten är att skapa insikt om och förståelse för att vi måste agera i processindustrin. Dels för att behålla vår konkurrenskraft och dels för att vara världsledande. Andra fronten handlar om att skapa aktivitet via inspirerande projekt. Tredje fronten är bredden, att sprida resultaten.

Automation Region var en av de grundande miljöerna till PiiA. Jag ser Automation Region som oerhört strategiskt viktig för PiiA. Automation Region samlar medlemsföretag och är ett sätt för PiiA att verkligen nå ut till många företag och akademi.

PiiA har två utlysningar per år – en i kvartal ett för projekt, och en i kvartal två för förstudieprojekt. Då kan företag (minst två varav en basindustri) och relevant akademi samverka kring ett processindustriellt problem. De kan söka medel för att lösa detta och därmed skapa radikal skillnad i industrin. Här tror jag att vi behöver ta in nya icke traditionella leverantörer för processindustrin, för just nu utvecklas den digitala tekniken utanför industrin. Så sammanfattningsvis ser jag fram emot att inspirera företag att skapa banbrytande samarbeten kring processindustriella problem med nya radikala innovationer som resultat.

De utmaningar jag ser inom industri och akademi är framför allt:

Nya konkurrenter: En utmaning för traditionella leverantörsföretag till processindustrin är att nya aktörer syns på marknaden. Till exempel så har Google och Apple kommit in i hemautomationsbranschen. Visst är steget stort till processindustrin, men ändå inte så stort med den kapacitet de företagen har.

Resursproblematiken: För att få den tillväxt vi ser finns i processindustrin måste vi arbeta för hållbarhet och skapa en resurseffektiv industri.

Kompetens: Se till att vi bygger världsledande kompetens i Sverige kopplat till digitalisering. Här måste också industrin bli bättre på att ta till sig den nya kompetensen. Vi måste också utveckla en industri där nästa generation vill arbeta.

Ny teknik: Industrin måste bli snabb att ta till sig ny digital teknik. När det gäller akademin ligger en utmaning i att börja jobba över institutionsgränser. Jag vill få akademin att jobba med forskning som kan skapa innovationer och radikala skillnader i processindustrin. Jag tror att vi i processindustrin till exempel behöver få in forskning inom beteendevetenskap och affärsmodeller. Det handlar inte bara om teknik.

För mig betyder samverkan att jobba tillsammans. För PiiA är det när basindustri, leverantörsföretag och akademi kan arbeta tillsammans som vi kan skapa de mest banbrytande innovationerna. Här kommer vi i framtiden se nya samarbeten, kanske mellan företag som tidigare varit konkurrenter. Vi kommer att behöva förändra och identifiera nya affärsmodeller så att alla i samarbetet vinner på det.

Det finns fler strategiska miljöer runtom i Sverige, till exempel FindIT, Process IT, Paper Province, Compare, Pic-LU och Pic-Li. Genom att ha ett bra samarbete med alla dessa kan PiiA skapa större skillnad och nå ut till hela landet.

Jag vill verkligen uppmuntra företag inom Automation Region att dra nytta av den möjlighet PiiA ger och bidra med innovativa projektförslag i våra utlysningar.

Susanne Timsjö
Programchef för PiiA, Processindustriell IT och Automation