Montering av trampbil visar hur industrin kan automatisera

Artikel · 2022-01-25

Vinnarna i 2021 års upplaga av tävlingen Automation Student har undersökt hur en manuell monteringsprocess kan automatiseras. Insikterna från deras examensarbete kan nu användas för att öka automationsgraden inom industrin.

– Det arbete som tidigare var manuellt och i många fall monotont kan nu automatiseras, säger Moutoz Abdalrahman, som tillsammans med Alistair Brice står bakom det vinnande examensarbetet. Den nya tekniken möjliggör hög produktivitet och kvalitetssäkring. Företagen kan inte längre gömma sig bakom samma gamla argument för att producera i låglöneländer. Nu är det läge att ta hem produktionen.

Moutoz Abdalrahman och Alistair Brice från Lunds tekniska högskola – vinnare av Automation Student 2021.

Moutoz Abdalrahman och Alistair Brice har läst masterprogrammet Production and Materials Engineering vid Lunds tekniska högskola. I sitt examensarbete New era of automation in Scania’s manufacturing systems har de byggt en monteringslina för montering av en trampbil. Att valet föll på just en trampbil berodde bland annat på att ratt och hjul är delar som är svåra för en robot att hantera. Monteringen av trampbilen är en demonstrator där automationsprinciperna kan överföras till befintlig produktion hos uppdragsgivaren Scania.

Resultatet av examensarbetet hoppas Moutoz Abdalrahman och Alistair Brice ska bidra till utvecklingen av svensk industri. De menar att tekniken har kommit i kapp samtidigt som visionerna av en mer hållbar framtid börjar konkretiseras.

– Våra svenska företag är världsledande och ligger i framkant rent teknikmässigt. Kan vi använda automation och teknik för att skapa hållbar produktion lokalt så har vi en stor konkurrensfördel, säger Alistair Brice.

Under sitt examensarbete har Moutoz Abdalrahman och Alistair Brice arbetat med en iterativ metod för att omvandla den manuella monteringsprocessen till en automatiserad. De har tittat på vilka robotar som kan utföra stegen i processen och de har undersökt hur komponenterna i produkten kan anpassas för att hitta den mest effektiva och pålitliga processen. I resultatet slår författarna fast att det går att automatisera en manuell process, och att det går att förenkla konceptet genom att i ett tidigt skede se över och anpassa de ingående komponenterna för enklare montering.

Så här motiverade juryn sitt val av vinnare:

Med hjälp av ett tydligt teoretiskt ramverk och praktiska experiment visar författarna hur en manuell monteringslinje kan automatiseras. Arbetet erbjuder ett trovärdigt helhetsgrepp på automation – från behovsbild, kartläggning och design, till implementering och verifiering. Författarnas resultat och insikter har potential att bidra med stor nytta inom den svenska tillverkningsindustrin.

Läs det vinnande examensarbetet →

Om tävlingen Automation Student

För att betona vikten av en stabil återväxt inom automationsområdet arrangerar Automation Region, Svenska Mässan samt branschorganisationen Svensk Automation en årlig tävling för bästa automationsrelaterade examensarbete. Utmärkelsen har delats ut sedan 2010 och det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kronor.

Juryn utgörs av följande personer:

  • Beatrice Björk, vice vd på Level 21
  • Patrick Fredriksson, konsult inom produktionsteknik och hållbart företagande
  • Gunnar Lindstedt, doktor i industriell elektroteknik och automation, Lunds tekniska högskola
  • Marina Rantanen Modéer, systemingenjör undervattensrobotik, SAAB, Automation Student 2012
  • Magnus Wiktorsson, professor i produktionslogistik, KTH

Läs mer om tävlingen och registrera bidrag →